Rasmus Kaneberg

JUR KAND

Rasmus Kaneberg

Hej!

Jag har arbetat på Advantage Advokatbyrå sedan 2021. Jag arbetar främst med affärsjuridik, arbetsrätt, avtalsrätt, konsumenttvister och fastighetsrätt, men tar mig även ärenden inom byråns övriga rättsområden.

Jag avlade min juristexamen vid Stockholms universitet. Under min utbildning valde jag att inrikta mig på kommersiell avtalsrätt och entreprenadrätt. Jag läste även en utbytestermin vid Universität Wien, där jag valde att fortsätta inrikta mig på kommersiell avtalsrätt. Parallellt med studierna arbetade jag bland annat på myndighet och som bolagsjurist.

Efter studierna har jag arbetat på både advokatbyrå och juristbyrå, då huvudsakligen inom arbetsrätt. Att bland annat ha fått arbeta med arbetsrätt under en pandemi har givit mig en otroligt ödmjuk inställning till hur viktig arbetsrätten är som lagstiftning. Det har också givit mig ett extra driv att fortsätta vilja arbeta och kämpa för de som behöver hjälp.

Jag hjälper dig med dina frågor och funderingar

Jag brinner för att hjälpa privatpersoner och företag med deras juridiska frågeställningar och anser att ärlighet och transparens är en nödvändighet för ett givande samarbete. Det viktigaste för mig är att klienten genomgående under processens gång ska vara medveten om sina förutsättningar och förväntningar.

Om du vill komma i kontakt med mig är du varmt välkommen att skicka ett mail på adressen nedan, så bokar vi in ett första möte så snart som möjligt