Entreprenadrätt

Entreprenadrätt är det rättsområde som hanterar de olika juridiska frågor som rör utförandet av en entreprenad. Entreprenadrätten hanterar även de olika typer av upphandlingar som sker inom ramen för entreprenaden.

Entreprenadrätt och entreprenadjuridik 

Entreprenadrätten är ett rättsområde som hanterar komplexa frågor och avtalsrelationer mellan parter, vanligtvis avtalsrelationen mellan entreprenör och beställare. I praktiken omfattar entreprenadrätten allt från ett husbygge till stora konstruktionsprojekt.  

Entreprenadrätten regleras till mindre del genom generell lagstiftning och till största del genom gemensamma standardavtal inom branschen så som till exempel AB 04, ABT 06 och ABS 09. Dessa standardavtal reglerar majoriteten av situationer men det är alltid en god idé att komplettera med ett individuellt utformat entreprenadavtal. 

Tvister kan uppstå som kräver entreprenadjurister och advokater 

Under en entreprenad kan tvister uppstå. Det kan bland annat uppstå tvister under en upphandling, avtalsskrivande och medan projektet pågår. Det kan då vara en god idé att koppla in en advokat eller jurist för att dels undvika och lösa onödiga konflikter, dels ha ett ombud tillgängligt som företräder dina intressen om tvisten fortskrider. 

Advantage Advokatbyrå, en ledande rådgivare inom entreprenadrätt 

Om du hamnar i en tvist med till exempel en beställare eller leverantör under en entreprenad kontakta oss! Våra advokater och jurister har omfattande och mångårig erfarenhet inom entreprenadrätt. Vi biträder dig i ärenden och arbetar både förebyggande och förberedande samt vidtar åtgärder och sköter processen vid domstol eller skiljenämnd.  

Kontakta oss om du har frågor som rör entreprenadrätt eller oss som entreprenadjurister och advokater.  

Du kan ringa oss på 08 – 20 21 40 eller mejla till info@advantage.se  

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.