Entreprenadrätt

Entreprenadrätt är det rättsområde som hanterar de olika juridiska frågor som rör utförandet av en entreprenad. Entreprenadrätten hanterar även de olika typer av upphandlingar som kan ske inom ramen för entreprenaden.

Entreprenadrätt och juridiken som entreprenadjurist

Entreprenadrätt är ett rättsområde som hanterar komplexa frågor och avtalsrelationer mellan parter, som vanligtvis utgörs av en entreprenör och en beställare. I praktiken kan entreprenadrätten omfatta allt från ett husbygge till enorma konstruktionsprojekt.

Till skillnad från många andra rättsområden, regleras entreprenadrätten till mindre del i lagstiftning. Inom området har juridiken mer att förhålla sig till de i branschen ofta tillämpade gemensamma standardavtal, såsom AB 04, ABT 06 och ABS 09.

Dessa avtal är utformade för att täcka många olika slags situationer som kan uppstå inom en entreprenad. De bör dock kompletteras med individuellt utformade entreprenadavtal, som tar hänsyn till de förutsättningar som råder i den aktuella avtalssituationen.

Entreprenader kräver såväl noggrann planering som många överväganden för att undvika onödiga tvister och kostnader. Entreprenadrätt kan t.ex. användas vid tvister mellan beställare och leverantör i byggsammanhang.

Det kan i dessa fall gälla allt från t.ex. upphandling till olika avtal gällande olika byggprojekt.

Advantage Advokatbyrå, en ledande rådgivare inom entreprenadrätt

Våra advokater och jurister har omfattande och mångårig erfarenhet inom entreprenadrätt. Vi biträder dig i ärenden som rör alltifrån att strukturera infrastrukturprojekt till att bistå dig med råd om förebyggande och förberedande åtgärder samt motåtgärder och övrig hantering vid domstol eller skiljenämnd om en tvist skulle uppstå.

Vårt arbete inom entreprenadrätt omfattar:

 • Rådgivning till såväl offentliga som privata beställare i samband med olika typer av entreprenad
 • Biträdande av såväl offentliga som privata beställare, entreprenörer, finansiärer och konsulter i samband med alla typer av entreprenad
 • Biträdande av bolag med entreprenadrättsliga frågeställningar från planeringsstadiet till det att arbetena färdigställts

Med hjälp av en av våra entreprenadjurister kan vi minska riskerna för konflikter eller felsteg i en entreprenad, förebygga kostsamma konsekvenser för dig samt företräda dina intressen om en tvist skulle uppstå.

Vår rådgivning sträcker sig över hela exploateringsprocessen, från förberedelser, upphandling, avtalsskrivning och förhandling, till projektgenomförandet samt uppföljningsarbete.

Vanliga frågor som entreprenadjurist inom entreprenadrätt

 • Fungera som rådgivare till såväl offentliga som privata beställare i samband med olika typer av entreprenad
 • Biträder såväl offentliga som privata beställare, entreprenörer, finansiärer och konsulter i samband med alla typer av entreprenad
 • Biträder bolag med entreprenadrättsliga frågeställningar från planeringsstadiet till det att arbetena färdigställts

Vår rådgivning sträcker sig över hela exploateringsprocessen, från förberedelser, upphandling, avtalsskrivning och förhandling, till projektgenomförandet samt uppföljningsarbete.

Entreprenadjurist och rådgivning inom entreprenadrättsliga frågor kan avse

 • Upphandlingar
 • Avtalsförhandlingar
 • Projektavstämningar
 • Ansvarsfrågor
 • Tvist

Advantage Advokatbyrå erbjuder också entreprenadrättslig rådgivning

 • Vår juridiska rådgivning inom entreprenadrätt omfattar ett brett spann av de frågor som kan förekommer inom ämnet, såsom
  • Strukturfrågor rörande planering, projektering, finansiering, skatt och försäkring
  • Upprättande och utvärdering av förfrågningsunderlag
  • Frågor rörande detaljplaner samt plan- och bygglagen (PBL)
  • Bygglov och andra tillståndsfrågor
  • Miljörättsliga frågor

  Som entreprenadjurister har vi lång och bred erfarenhet av såväl entreprenadrättens samtliga områden som av processrätten.

  Kontakta oss om du har frågor som rör entreprenadrätt eller oss som entreprenadjurister.

  Du kan antingen ringa oss på 08-20 21 40 eller mejla till info@advantage.se

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.