Tvistlösning och process

Vi har lång erfarenhet av att processa båda i allmänna och förvaltningsrättsliga domstolar. Vi företräder företag, privatpersoner, bostadsrätts- och ekonomiska föreningar och hanterar tvister av olika slag, allt från mindre tvister mellan privatpersoner om skuld, vårdnad och umgänge av barn, om arv till tvister mellan delägare i bolag, tvister mellan olika företag, mellan anställda och arbetsgivare, mellan hyresgäst och hyresvärd, mellan franchisegivare och franchisetagare, mellan företag och myndigheter samt även tvister avseende överlåtelse av lös egendom, exempelvis försäljning av bilar o.s.v. Vår målsättning är alltid att lösa tvister i samförstånd mellan parterna, men i vissa fall är parterna långt ifrån varandra och tvisten måste avgöras av en domstol, en process i domstol inleds med en stämningsansökan.

Om du eller ditt företag har hamnat i en tvist och söker ett ombud så kan du ringa oss på 08 20 21 40 eller mejla till info@advantage.se


Nedan finns en lista om vilka tvister våra advokater och jurister hanterar:

 • Tvister om försäkringar
 • Tvister om lön, semesterersättning
 • Arbetsrättsliga tvister, om exempelvis uppsägning, avsked, omplacering m.m.
 • Tvister om fordringar
 • Tvister om lån/skuld
 • Tvister om tolkning av avtal
 • Entreprenadtvister
 • Hyresrättsliga tvister, om skadestånd, nedsättning av hyra m.m.
 • Tvister mellan bostadsrättsförening och medlem i föreningen
 • Fastighetsrelaterade tvister
 • Tvister om dolda fel eller byggfel
 • Fastighetsrättsliga tvister
 • Tvister om IT-området
 • Franchisetvister
 • Skadeståndsrättsliga tvister
 • Arvsrättsliga tvister
 • Tvister om vårdnad, boende och umgänge av barn.

Ta gärna kontakt med oss så hjälper vi dig. 

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.