Gåvorätt

Gåvorätt är delen inom rättsområdet arvsrätt som hanterar gåvor mellan juridiska parter. Gåvan ska överlämnas frivilligt och föregås av en tydlig gåvoavsikt.
  • Om du önskar ge bort en gåva av större värde, så kan det vara en god idé att upprätta ett gåvobrev.
  • Om du ska ge bort fast egendom så finns det krav på att upprätta gåvobrev för att gåvan ska vara giltig och gåvomottagaren sedermera skall kunna ansöka om lagfart till fastigheten.
  • Om en gåva skall villkoras av att den skall vara mottagarens enskilda egendom så är det bra att upprätta gåvobrev för att säkerställa att gåvan blir mottagarens enskilda.

Gåvobrev med jurist som är kunnig inom gåvorätt

Upprätta gåvobrev är en av de vanligaste uppgifterna som vi får som jurist inom arvsrätt och gåvorätt. Att utforma ett juridiskt korrekt gåvobrev kan vara svårare än vad man tror.

Låt någon av våra jurister utforma ett gåvobrev som är juridiskt korrekt och som också svarar mot dina specifika önskemål som gåva och gåvogivare.

Gåva och gåvoskatt – En del av gåvorätten

Gåva – skattefritt

Gåvor förekommer i olika sammanhang, ofta inom den närmaste familjen. Det är fritt att ge bort all slags egendom, och sedan länge är det dessutom skattefritt utan att betala gåvoskatt.

Vissa gåvor (som t.ex. aktier, bankmedel och fondandelar) kan du ge utan att behöva upprätta ett särskilt gåvobrev.

Gåva formkrav

1. Enskild egendom

För att en gåva skall vara giltig måste i en del fall vissa formkrav uppfyllas. Då är det bra att ta hjälp av en advokat, exempelvis om egendomen skall göras till enskild egendom. När egendomen görs till enskild faller den utanför bodelningen vid en kommande skilsmässa hos gåvomottagaren.

2. Gåva av en fastighet

När det gäller gåva av en fastighet måste alltid ett gåvobrev upprättas. Det ska upprättas skriftligen och både givaren och gåvomottagaren skall underteckna gåvobrevet. Gåvobrevet skall också bevittnas av två personer. Det är också viktig att ange rätt fastighetsbeteckning i gåvobrevet.

Gåvobrevet utgör handlingen som ska ligga till grund för ansökan om lagfart.

Ogiltig gåva:

Om gåvan inte uppfyller formkraven så är den ogiltig.

Villkor vid gåva:

Om gåvan är förenad med någon forma av villkor så måste detta anges i gåvobrevet.

Gåva till barn:

Om ett barn är gåvomottagare så måste båda föräldrarna acceptera gåvan för att den ska vara giltig.

Gåva till barnbarn:

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är möjligt att behålla dispositionsrätten till det givna vid gåva till barn eller barnbarn. Om detta görs har det inte skett en giltig gåva.

God man vid gåva:

Om ett barn, som inte är myndigt, skall få en fastighet eller bostadsrätt så måste det utses en god man för den omyndige. Till god man kan utses en annan släkting till barnet.

Förskott på arv:

En gåva till en bröstarvinge kan betraktas som förskott på arv. Detta är presumtionen om gåvan har skett inom en tioårs period före dödsfallet om givaren inte särskilt uttalat att gåvan inte skall betraktas som ett förskott på arv.

När gåvorätt och arvsrätt kolliderar

Det händer tyvärr ibland att gåvorätt och arvsrätt kolliderar, särskilt om en person som sedan avlider ger någon person / några personer gåvor inte allt för lång tid före sin död.

I sådana fall måste dessa gåvor antecknas i bouppteckningen, i vissa fall måste t.o.m. gåvorna (eller delar av dem) återläggas när man beräknar boets behållning.

Våra jurister kan hjälpa dig med att studera eventuella gåvobrev och bestämma om gåvans värde måste återläggas eller ej. Om gåvorna har givits under vissa specifika villkor underlättar det naturligtvis om det finns skriftliga gåvobrev.

Ge din gåva med gåvobrev upprättat av en kunnig jurist

Gåvobrev behöver inte vara alltför komplicerade. Ge din gåva, juridiskt säkrat, av en jurist som kan både dina tankar runt gåvan och juridiken runt gåvan.

Kontakta oss om du behöver hjälp med gåvobrev, gåvoskatt och gåvorätt.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.