Franchisejuridik

Franchisejuridik hanterar den affärsjuridik som uppstår kring franchising. Antalet franchiseföretag inom olika franchisekedjor har stadigt ökat under senare år och det uppstår ofta komplicerade affärsjuridiska frågor som ett franchiseägaren måste ta hänsyn till i sin dagliga verksamhet.

Funderar du också på franchise? 

I sådana fall finns det en hel del du behöver tänka på, till exempel att det ofta krävs en viss investering initialt. Om du inte har ett eget kapital behöver du vända dig till externa finansiärer, som en bank. Du borde så långt som möjligt undvika att gå i borgen för det nystartade företagets skulder. Om det inte går att undvika borde du åtminstone se till att ditt åtagande är tydligt begränsat. 

Andra viktiga delar att fundera över är, bland annat: 

 • Är du beredd att ge andra den insyn och kontroll som krävs av franchisetagare? 
 • Hur uppfattar du de som står bakom franchisekonceptet? 
 • Undersök även noga det koncept som du funderar att bli franchisetagare inom. 
 • Vänd dig till flera oberoende källor och inte enbart franchisegivaren. 
 • Undersök om det finns andra franchisetagare på andra orter som du kan få information från. 

En bra källa för dig som går i franchisetankar är att använda dig av Svenska Franchise Föreningens olika checklistor och råd. 

Franchiseföretag juridik – undvik fallgroparna 

Såväl franchisegivare som franchisetagare borde noga ta reda på vilken juridik som reglerar franchiseföretagandet. Det finns flera fallgropar på båda sidor som du gör klokt i att undvika redan från start. 

Tänkvärt för dig som funderar på att bli franchisetagare 

Som franchisetagare har du oftast liten eller ingen möjlighet att påverka innehållet i franchiseavtalet men det är ändå viktigt att låta en advokat eller jurist som kan juridiken granska avtalet innan du skriver på det. 

Vad bör du tänka på innan du väljer att bli franchisetagare? 

 • Är tiden och platsen (orten) rätt för det aktuella franchisekonceptet? 
 • Är det aktuella franchisekonceptet och den bakomliggande affärsidéen bärkraftig? 
 • Är avtalsvillkoren i franchisekonceptet rimliga och rättvisa och kan du uppfylla dina åtaganden som franchisetagare? 
 • Lämnar franchisegivaren tillräckligt med stöd och utbildning till dig som franchisetagare, såväl under inledningen som efter? 
 • Finns det förutsättningar för att bedriva verksamheten med lönsamhet? 

Tänkvärt för dig som är franchisegivare inom en franchisekedja? 

Som franchisegivare inom en franchisekedja är det många saker du behöver beakta när du överväger att ta in en franchisetagare. 

Är du säker på att: 

 • Innehållet och villkoren i franchiseavtalet är tydliga, otvetydiga och juridiskt korrekta? 
 • Den tilltänkta franchisetagaren kan uppfylla sina åtaganden som franchisetagare? 
 • Den tilltänkta franchisetagaren har förutsättning för att bedriva verksamheten med lönsamhet? 
 • Den tilltänkta franchisetagaren verkligen har förutsättningar att leva upp till sina ekonomiska och juridiska skyldigheter gentemot er som franchisegivare? 

Det är även viktigt att vara så säker som möjlig på: 

 • Att den tilltänkta franchisetagaren verkligen är rätt person att ta in i ert koncept? 
 • Att hon eller han kommer att förvalta ert koncept på bästa sätt, genom att till exempel leverera tjänster och produkter som lever upp till er standard samt bemöta kunder och anställda i enlighet med era grundvärderingar. 
 • Att den tilltänkta franchisetagaren kommer kunna vara ert ansikte utåt på sin ort eller i sin stadsdel och på bästa möjliga sätt representera ert koncept och bidra till ert anseende.  

Det finns flera exempel där franchisekedjor tagit in en franchisetagare som sedan inte levt upp till sina ekonomiska och juridiska skyldigheter gentemot franchisegivaren. 

En franchisetagare som missköter sig gentemot kunder eller anställda kan göra väldigt stor skada. Om franchisetagaren missköter sig så drabbar det inte bara den egna verksamheten utan även franchisekedjans hela anseende.  

Advantage Advokatbyrå hjälper såväl franchisetagare som franchisegivare 

Våra advokater och jurister lämnar löpande rådgivning till såväl franchisetagare som franchisegivare inom olika franchisekedjor i Sverige. Kontakta oss om du har frågor om franchiseföretagande eller andra frågor som rör franchisejuridiken.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.