Franchisejuridik

Franchisejuridik hanterar den affärsjuridik som uppstår kring franchising. Antalet franchiseföretag inom olika franchisekedjor har stadigt ökat under senare år och det uppstår ofta många komplicerade affärsjuridiska frågor som ett franchisesystem måste ta hänsyn till i sin dagliga verksamhet.

Funderar du också på franchise?

I så fall så finns det en hel del du bör tänka på, t.ex. att det ofta krävs en viss investering initialt. Om du inte har eget kapital så behöver du vända dig till externa finansiärer, t.ex. banker. Du bör så långt som möjligt också undvika att gå i borgen för det nystartade företagets skulder. Om det inte går att undvika så bör du åtminstone se till att ditt åtagande är tydligt begränsat.

 • Du bör också fråga dig om du är beredd att ge andra den insyn och kontroll som krävs av franchisetagare. Hur uppfattar du de som står bakom franchisekonceptet?
 • Du bör också undersöka det koncept som du funderar att bli franchisetagare i noggrant. Vänd dig inte bara till franchisegivaren utan också till andra, oberoende källor. Finns det franchisetagare på andra orter som du kan skulle kunna få information från?

Om du överväger att bli franchisetagare så bör du t.ex. använda dig av Svenska Franchiseföreningens checklista för franchiseavtal.

Franchiseföretag juridik – undvik fallgroparna

Såväl franchisetagare som franchisegivare bör ha noga reda på den juridik som reglerar franchiseföretagande. Det finns fallgropar på ömse sidor som du gör klokt i att undvika – och det finns dessvärre exempel på vad som kan hända om man inte undviker dem.

Tänkvärt för dig som funderar på att bli franchisetagare

Som franchisetagare så har du oftast liten eller ingen möjlighet att påverka innehållet i franchiseavtalet men det är ändå viktigt att låta en advokat som kan franchisejuridik granska avtalet innan du skriver på det.

Vad bör du tänka på innan du väljer att bli franchisetagare?

Är du säker på att:

 • Såväl tiden som platsen (orten) är rätt för det aktuella franchisekonceptet?
 • Det aktuella franchisekonceptet och den bakomliggande affärsidé är bärkraftigt?
 • Avtalsvillkoren i franchisekonceptet är rimliga och rättvisa och att du har en rimlig chans att uppfylla dina åtaganden som franchisetagare?
 • Franchisegivaren lämnar tillräckligt med stöd och utbildning till dig som franchisetagare, såväl under inledning som därefter?
 • Det finns förutsättningar för att bedriva verksamheten med lönsamhet?

Tänkvärt för dig som är franchisegivare inom en franchisekedja

Som franchisegivare inom en franchisekedja så är det många saker som du behöver beakta när du överväger att ta in en franchisetagare.

Är du säker på att:

 • Innehåll och villkor i franchiseavtalet är tydliga, otvetydiga och juridiskt korrekta?
 • Den tilltänkta franchisetagaren har en rimlig chans att uppfylla sina åtaganden som franchisetagare?
 • Den tilltänkta franchisetagaren har förutsättningar för att bedriva verksamheten med lönsamhet?
 • Den tilltänkta franchisetagaren verkligen har förutsättningar att leva upp till sina ekonomiska och juridiska skyldigheter gentemot er som franchisegivare?

Är ni också säkra på att ni kan:

 • Vara säkra på att den tilltänkta franchisetagaren verkligen är rätt person att ta in i ert koncept?
 • Lita på att hon eller han kommer att förvalta ert koncept på bästa sätt? T.ex. genom att leverera tjänster och produkter som lever upp till er standard, bemöta kunder och anställda med respekt och stå för era gemensamma grundvärderingar.
 • Lita på den tilltänkta franchisetagaren kommer kunna vara ert ansikte utåt på sin ort eller i sin stadsdel och på bästa sätt representera ert koncept och bidra till att öka dess anseende?

Det är viktigare än du kanske tror. Det finns tyvärr exempel där franchisekedjor tagit in en franchisetagare som sedan inte har levt upp till sina ekonomiska eller juridiska skyldigheter gentemot franchisegivaren.

En  franchisetagare som missköter sig gentemot kunder eller anställda kan dock göra ännu större skada. Detta eftersom förståelsen kring franchisekoncept ännu inte är helt etablerad hos allmenheten, som därför tenderar att betrakta dig som franchisegivare som VD för vilken företagskedja som helst. Därigenom så skadar en franchisetagare som missköter sig inte bara sin egen verksamhet och sitt eget anseende utan också hela franchisekedjans anseende.

Advantage Advokatbyrå hjälper såväl franchisetagare som franchisegivare

Våra jurister lämnar löpande rådgivning till såväl franchisetagare som franchisegivare inom olika franchisekedjor i Sverige. Kontakta oss om du har frågor om franchiseföretagande eller andra frågor som rör franchisejuridik

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.