Internationell privaträtt

Internationell privaträtt handlar om de rättsregler som styr internationella förbindelser mellan enskilda samt vilket lands domstol som har rätt att pröva en tvist.

Processrätt och civilrätt

Internationell processrätt och civilrätt handlar om vilket lands lag är tillämplig och vilken domstol är behörig att pröva en tvist med gränsöverskridande inslag.

Det kan t.ex. handla om:

  • Hur en dom utomlands verkställes.
  • Vilka juridiska konsekvenser det får om du väljer att flytta utanför Sverige.
  • Vilka rättigheter du har om ditt företag blir stämt i ett annat land.

Internationell rätt med privaträtt och juridiska ärenden

Om du behöver rådgivning och biträde i ärenden av internationell karaktär så har våra jurister här på Advantage Advokatbyrå inte bara stor erfarenhet inom internationell processrätt och allmän rätt utan också ett omfattande internationellt kontaktnät.

Vi kan hjälpa dig med bland annat:

  • Internationell handel
  • Att upprätta avtal som gäller i respektive land
  • Vårdnadstvister där till exempel föräldrarna är bosatta i olika länder
  • Hantering av dödsbon med internationella frågor
  • Tvistelösning

Internationell processrätt med privaträtt som din jurist

Vi har både vanan av att hantera fall internationellt och av att hantera processrätt med internationell karaktär. Det vanligaste är internationella avtal och avtalsfrågor, men inte alltför sällan så kan det även gälla privata ärenden som vårdnad.

Välkommen att kontakta Advantage Advokatbyrå när du behöver hjälp med frågor som rör internationell privaträtt.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.