Internationell privaträtt

Inom den internationella privaträtten behandlas frågor om hur man ska hantera tvister som i något avseende sträcker sig över landsgränser.

Vad innebär internationell privaträtt? 

I den internationella privaträtten regleras främst tre frågor 

  1. Vilken domstol som är behörig att ta upp frågan? (jurisdiktion) 
  1. Vilket lads lag som ska gälla? (lagvalsregler) 
  1. Ska en dom som fastställts i ett land kunna verkställas i ett annat land? (verkställighet) 

Varje stat reglerar dessa frågor i sin nationella lagtext, men det finns flera konventioner och internationella överenskommelser som syftar till att harmonisera förevarande lagstiftning. Men på grund av att alla länder inte har samma regler är det ändå möjligt att två domstolar i två olika länder kan anse sig behöriga att ta upp samma fråga.  

Den internationella privaträtten spelar även en viktig roll inom avtalsrätten, skadeståndsrätten och familjerätten.  

Internationell privaträtt med Advantage Advokatbyrå 

På Advantage Advokatbyrå hjälper vi dig med hanteringen av din internationella privaträttsliga fråga. Välkommen att kontakta oss med dina frågor! 

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.