Transportjuridik

Om du har fått ett beslut från Transportstyrelsen om återkallelse eller omhändertagande av taxiförarlegitimation eller yrkestrafikstillstånd har du rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från att du tagit del av beslutet. Kontakta din advokat och jurist på Advantage Advokatbyrå idag!

Övrig transportjuridik – taxiförarlegitimation, yrkestrafikstillstånd och mycket mer 

Om Transportstyrelsen har eller ska fatta ett beslut som går emot dig har du rätt att skicka dina synpunkter på ärendet och Transportstyrelsen kan då ändra sitt beslut. Om den inte ändrar beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. 

Transportjuridik – Återkallelse av taxiförarlegitimation 

En taxiförarlegitimation ska återkallas om det till exempel har förekommit en brottslig gärning eller missförhållanden som visar att personen är olämplig att utöva taxitransport eller om personen inte längre uppfyller de medicinska kraven. 

Det kan vid återkallelse handla om flera allvarliga eller upprepade överträdelser av trafikregler, att man har dömts till ett allvarligare brott eller att man har mycket försämrad syn, hörsel eller balans. 

Om din taxiförarlegitimation återkallas, får du inte ha taxilegitimation mellan en period om tre till fem år. Om en person bedriver taxitrafik utan en giltig taxiförarlegitimation kan man dömas till böter eller fängelse. 

Transportjuridik – varning i stället för återkallelse av taxiförarlegitimation 

Om missförhållandena inte är så allvarliga att taxiförarlegitimationen bör återkallas, får Transportstyrelsen ge en varning i stället. Omständigheter som övrig laglydnad, ringa brott utan koppling till taxiverksamheten samt att man är beroende av att ha taxilegitimationen för sin försörjning kan vara sådana omständigheter som leder till att man tilldelas en varning i stället för återkallelse. 

Det kan i vissa situationer vara lämpligare att Transportstyrelsen utfärdar en varning i stället för en återkallelse även vid flera upprepade trafikförseelser. Upprepade trafikförseelser kan vara till exempel enstaka gång otillåten körning i bussfil, svängningar i strid mot skyltar och så vidare. Om du som förare ändå betraktas som lämplig kan överträdelser resultera i varning i stället för återkallelse. 

Medicinska krav 

Taxiförarlegitimationen kan återkallas om du inte längre uppfyller de medicinska kraven för legitimation. De medicinska kraven består av bland annat syn-, hörsel- och balansförmåga, samt andra särskilda krav kring sjukdomar. Din syn ska vara tillfredsställande och skarp. En sjukdom eller funktionsnedsättning som innebär att du inte längre kan köra det tillståndskrävande fordonet på ett trafiksäkert sätt kan leda till återkallelse.  

Transportjuridik – Återkallelse av trafiktillstånd för företag 

För att driva förtag eller verksamhet inom taxitrafik måste din verksamhet ha ett taxitrafiktillstånd. 

Det måste finnas en eller flera fysiska personer som utnämnts som trafikansvariga för att kunna få ett tillstånd. Den eller de ansvariga måste ha gott yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende för att bedömas som lämpliga.  

Om det sker allvarliga missförhållanden i taxitrafiken,  taxiverksamheten eller om trafikansvariga dömts för brott eller upprepade överträdelser av tillståndet kan tillståndet återkallas. 

Ett företag kan få en varning eller återkallelse beroende på graden av allvarlighet. 

Transportjuridik – Återkallelse av yrkestrafikstillstånd 

En samlad bedömning av omständigheterna i den enskilda situationen ska göras. Den samlade bedömningen ska sedan tjäna som underlag för ett eventuellt beslut om varning eller återkallelse. Om du vill överklaga beslutet om återkallelse eller omhändertagande av ditt tillstånd ska du som utgångspunkt vända dig till den som fattat beslutet, oftast Transportstyrelsen. 

Körkortjurist och advokat på Advantage Advokatbyrå 

Om du behöver hjälp att överklaga ett beslut om din taxiförarlegitimation, taxitillstånd eller yrkestrafiktillstånd och behöver hjälp med ett yttrande eller överklagan kan det vara lämpligt att ta kontakt med oss. Vi hjälper dig. 

Ring oss på 08 – 20 21 40 eller mejla till info@advantage.se för att komma i kontakt med en körkortsjurist.  

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.