Anställningsavtal

Anställningsavtal reglerar anställningsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivaren ska senast en månad efter anställningens början lämna skriftlig information om de villkor som är viktiga gällande anställningsförhållandet och anställningsavtalet.

Det ska framgå till exempel arbetsgivarens namn, tillträdesdag, arbetsplats, anställningsform, uppsägningstid, arbetsbeskrivning, semester, tillämpligt kollektivavtal, ingångslön och andra löneförmåner m.m.

Om anställningen är tidsbegränsad ska slutdag framgå eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra. Man kan aldrig avtala om sämre villkor i ett anställningsavtal än vad som följer av lag.

Däremot är det tillåtet att avtala om bättre villkor än vad lagen säger.

Anställningsavtal lag

Lagen säger att man aldrig kan avtala om sämre villkor i ett anställningsavtal än vad som följer av lag. Det är exempelvis inte möjligt att avtala bort rätten till uppsägningstid eller avtala om att den anställde ska vara provanställd i 12 månader då en provanställning maximalt får pågå i 6 månader enligt lag.

Däremot är det tillåtet att avtala om bättre villkor än vad lagen säger.

Anställningsavtal utan kollektivavtal eller med

De flesta arbetsplatser i Sverige är bundna av kollektivavtal. Du har rätt att få information från din arbetsgivare om vilket kollektivavtal som är tillämpligt för just din anställning.

Kollektivavtalen fyller ut de enskilda anställningsavtalen på en arbetsplats och kan innehålla bestämmelser som gör avsteg från det som anges i lag.

Det är därför alltid bra att som anställd sätta sig in i de kollektivavtalsbestämmelser som rör anställningen.

En arbetsgivare ska tillämpa kollektivavtalsbestämmelser på de arbete som avtalet avser. Detta innebär att anställda som inte är medlemmar i något fackförbund också omfattas av kollektivavtalet som gäller på arbetsplatsen.

De arbetsgivare som tillämpar sämre villkor än det som följer av kollektivavtalet på oorganiserade arbetstagare gör sig skyldig till avtalsbrott och de förbund som arbetsgivaren har kollektivavtal med kan rikta skadeståndskrav mot arbetsgivaren.

Du som oorganiserad anställd har i en sådan situation däremot ingen möjlighet att kräva skadestånd.

Timanställning anställningsavtal

Timanställning är lite speciell att hantera som avtal, eftersom det är ingen lagstadgad anställningsform och därför är det extra viktigt vad som står i anställningsavtalet.

Både för arbetsgivare som arbetstagare är det extra viktigt att den huvudmall man använder vid anställning att den är både korrekt utförd men också juridiskt korrekt.

Vi har vana av olika arbetstyper och av att tolka behovet för dig som arbetsgivare, men också att se till att du som arbetstagare får ett juridiskt korrekt avtal.

Arbetsrättsjurist som skapar enklare anställningsavtal

Som arbetsrättsjurist så har vi både vanan och expertisen att hantera avtal, men också de olika anställningsförhållandena i ett anställningsavtal på rätt sätt.

Anställning och anställningsformer kan ske på olika sätt, vilket ger att själva anställningsavtalet kan se annorlunda ut mellan olika anställda.

Vi hjälper både anställda som arbetsgivare att både tolka som att skriva nya avtal mellan parterna.

Kontakta oss som din jurist för enklare anställningsavtal.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.