Lönefodran

Lönefodran handlar om din rätt, som anställd, att få ut din lön vid avtalat datum. Om arbetsgivaren inte betalar ut din lön på överenskommet datum, så är det ett avtalsbrott.

Advantage Advokatbyrå hjälper dig med lönefodran/lönefordran – Oavsett vad du kallar det

Huruvida en lönefordran förelligger bedöms dock, i varje enskilt fall, mot bakgrund av omständigheterna. För att ett kontraktsbrott skall föreligga så krävs oftast att utbetalning har dröjt med mer än några enstaka dagar.

När det gäller lönefordringar så är den allmänna preskriptionstiden tio år. Du behöver inte längre vara anställd när en lönefordran skickas, det räcker med att en anställning har funnits inom denna tioårsperioden och att det sedan dess finns innestående lön.

Betalar arbetsgivaren inte ut den innestående lönen efter uppmaning så kan vi, som ditt juridiska ombud, hjälpa dig i ärendet. Det finns då möjlighet att väcka talan mot arbetsgivaren vid tingsrätten.

Som arbetsrättsjurister så har vi vana av såväl arbetsgivares och arbetstagares ärenden inom lönefordran i olika situationer.

Kontakta gärna oss om du behöver juridisk hjälp för ärende inom t.ex. obetald lön, utebliven lön genom lönefordran.

Vid en konkurs så kan du även ha rätt till lönegaranti.

Arbetsrättsjurist som hjälper dig med frågor kring lönefodran

Som arbetsrättsjurist så har vi vana och expertis rörande semesterlagen och hur t.ex. olika kollektiv kan påverka vad som gäller lönefodran – eller lönefordran – och vad just du har rätt till.

Vi hjälper såväl anställda som arbetsgivare med alla frågor och ärenden som rör lönefordran, entreprenörsansvar för lönefordringar eller lönegaranti.

Kontakta oss som din jurist för hjälp eller rådgivning vid lönefodran.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.