Lönefodran

Lönefordran handlar om din rätt som anställd att få ut din lön vid avtalat datum. Om arbetsgivaren inte betalar ut din lön på överenskommet datum utgör det ett kontraktsbrott.

Lönefodran handlar om din rätt, som anställd, att få ut din lön vid avtalat datum. Om arbetsgivaren inte betalar ut din lön på överenskommet datum, så är det ett avtalsbrott.

Advantage Advokatbyrå hjälper dig med lönefodran/lönefordran 

Huruvida en lönefordran föreligger bedöms i varje enskilt fall mot bakgrund av omständigheterna. För att ett kontraktsbrott ska föreligga krävs oftast att utbetalningen har dröjt med mer än några enstaka dagar.  

Vad gäller lönefordringar är den allmänna preskriptionstiden tio år. Du behöver inte längre vara anställd när lönefordran skickas utan det räcker att anställningen har funnits någon gång inom tioårsperioden och att det finns innestående lön.  

Betalar arbetsgivaren inte ut den innestående lönen efter uppmaning kan vi, som ditt juridiska ombud, hjälpa driva in lönen. Vi hjälper dig väcka talan mot arbetsgivaren vid tingsrätten. 

Som arbetsrättsjurister och advokater har vi vana av såväl arbetsgivares som arbetstagares ärenden avseende lönefordran i olika situationer.  

Kontakta oss om du behöver juridisk hjälp med till exempel din lönefordran, obetald lön eller utebliven lön. Även om arbetsgivaren går i konkurs kan du ha rätt till lönegaranti.  

Arbetsrättsjurist som hjälper dig med frågor kring lönefordran 

Som arbetsrättsjurist har vi vanan och expertisen och vet vilka regelverk som kan påverka lönefodran. Vi hjälper dig räkna ut vad du har rätt till. 

Vi företräder såväl arbetstagare och arbetsgivare kring alla frågor och ärenden som rör lönefordran och tillhörande områden.  

Advantage Advokatbyrå hjälper dig med lönefodran/lönefordran – Oavsett vad du kallar det

Huruvida en lönefordran förelligger bedöms dock, i varje enskilt fall, mot bakgrund av omständigheterna. För att ett kontraktsbrott skall föreligga så krävs oftast att utbetalning har dröjt med mer än några enstaka dagar.

När det gäller lönefordringar så är den allmänna preskriptionstiden tio år. Du behöver inte längre vara anställd när en lönefordran skickas, det räcker med att en anställning har funnits inom denna tioårsperioden och att det sedan dess finns innestående lön.

Betalar arbetsgivaren inte ut den innestående lönen efter uppmaning så kan vi, som ditt juridiska ombud, hjälpa dig i ärendet. Det finns då möjlighet att väcka talan mot arbetsgivaren vid tingsrätten.

Som arbetsrättsjurister så har vi vana av såväl arbetsgivares och arbetstagares ärenden inom lönefordran i olika situationer.

Kontakta gärna oss om du behöver juridisk hjälp för ärende inom t.ex. obetald lön, utebliven lön genom lönefordran.

Vid en konkurs så kan du även ha rätt till lönegaranti.

Arbetsrättsjurist som hjälper dig med frågor kring lönefodran

Som arbetsrättsjurist så har vi vana och expertis rörande semesterlagen och hur t.ex. olika kollektiv kan påverka vad som gäller lönefodran – eller lönefordran – och vad just du har rätt till.

Vi hjälper såväl anställda som arbetsgivare med alla frågor och ärenden som rör lönefordran, entreprenörsansvar för lönefordringar eller lönegaranti.

Kontakta oss som din jurist eller advokat för hjälp och rådgivning gällande lönefordran. 

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.