Hyres och fastighetsrätt

Vi företräder både privatpersoner som företag och arbetar inom samtliga fastighetsrelaterade frågor som t.ex. vid fastighetsöverlåtelser, entreprenader, expropriationer, hyra, arrende, planärenden, vid tvister om fel i fastighet, vid hyrestvister samt upprättande av köpebrev.

Vi företräder också bostadsrättsföreningar vid förvärv av fastigheter, för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt, likvidering vid ombildning av bostadsrättsföreningar till äganderätt samt vid övriga tvister inom fastighetsrätt.

Hyresrätt juridik

 • Byggfel/Fuskbygge.
  Har du anlitat ett byggföretag eller hantverkare för renovering, ombyggnad eller annat arbete i din bostad men uppdraget har inte utförts fackmässigt?
 • Fel i fastighet/ Dolda fel.
  Migrationsrätt innefattar asyl, uppehållsrätt, arbetstillstånd o.s.v.
 • Hyresrätt.
  Vi har flera års erfarenhet av att biträda i hyresrättsliga frågor.
 • Köp av fast egendom.
  Vid köp av fast egendom kan det i vissa fall vara viktigt att kontakta en jurist före avtalsskrivandet.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.