Hyres och fastighetsrätt

Vi företräder både privatpersoner och företag och arbetar inom samtliga fastighetsrelaterade frågor som till exempel fastighetsöverlåtelser, entreprenader, expropriationer, hyra, arrende, planärenden, tvister om fel i fastighet, hyrestvister och upprättande av köpebrev.

Vi företräder även bostadsrättsföreningar vid ärenden om förvärv av fastigheter, ombildning av hyresrätter till bostadsrätter, likvidering vid ombildning av bostadsrättsföreningar till äganderätter samt inom övriga fastighetsrättsliga tvister. 

Hyresrättsjuridik 

Våra advokater och jurister arbetar bland annat med frågor om: 

  • Byggfel/fuskbygge 
  • Fel i fastighet/dolda fel 
  • Hyresrätt  
  • Köp av fast egendom 

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.