Socialrätt

Socialrätt brukar kategoriseras som en speciell del av förvaltningsrätten. Socialtjänstlagen utgör grunden för socialtjänstens verksamhet i Sverige. Syftet med lagen är att den skall utgöra en försäkring åt den som inte själv kan tillgodose sina behov.

Till socialrättens områden räknas:

 • Social barn- och ungdomsvård
 • Socialförsäkringsrätt
 • Lagstiftning om allmänna sociala bidragsformer
 • Hälso- och sjukvårdslagstiftning
 • Sekretesslagstiftning

Områdena inom socialrätten definieras närmare inom:

 • Lag om vård av unga (LVU)
  Ärenden där barn/ungdomar blir omhändertagna av socialtjänsten, antingen då det anses att föräldrarna brister i ansvar eller omsorg eller att barnet/den unge själv agerar på ett sätt som medför en påtaglig risk för barnet/den unge. Såväl vårdnadshavare som barn har då rätt till egna offentliga biträden.
 • Lag om vård av missbrukare (LVM)
  Ärenden där vuxna missbrukare omhändertas av socialtjänsten i fall där det anses finnas risk för den omhändertagne annars kan komma till skada till följd av sitt missbruk. Den som blir/har blivit omhändertagen har då rätt till ett offentligt biträde.
 • Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)
  Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och LRV- lagen om rättspsykiatrisk vård. Detta gäller omhändertagande av personer som läkare bedömt lider av en allvarlig psykisk störning och/eller där tingsrätten dömt till psykiatrisk vård. Den som blir/har blivit omhändertagen har rätt till offentligt biträde.

Offentligt biträde

Ärenden inom LVU, LVM, LPT och LRV prövas av Förvaltningsrätten. Det är också Förvaltningsrätten som förordnar offentliga biträden till berörda personer. Om du har förtroende för en särskild jurist så kan du alltid begära hos Förvaltningsrätten att de förordnar den juristen som offentligt biträde.

Kostnad för offentliga biträden betalas av staten.

Advantage Advokatbyrå har stor erfarenhet inom socialrätt och våra jurister åtar sig uppdragen inom den med stort engagemang.

Kontakta oss om du behöver hjälp med ärenden inom socialrätt.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.