Migrationsrätt

Migrationsrätt innefattar asyl, uppehållsrätt, arbetstillstånd, uppehållstillstånd, visum och medborgarskap.

Migrationsjurist med erfarenhet inom migrationsrätt

Vår migrationsjurist hjälper dig med samtliga dina frågor inom migrationsrätten.

Våra migrationsjurister på Advantage Advokatbyrå har stor erfarenhet inom asyl- och migrationsrätt och vi biträder dig gärna med just dina frågor.

Jurist inom migrationsrätt med stor erfarenhet inom alla ärenden

Vi erbjuder dig både juridisk rådgivning och hjälper bland annat till med att skicka in ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd och medborgarskap.

Vi hjälper dig givetvis också som migrationsjurist att överklaga beslut från Migrationsverket eller förvaltningsrätten.

Vi hjälpa dig som söker:

Uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning

 • Den som vill bosätta sig tillsammans med en nära anhörig i Sverige måste ha ett uppehållstillstånd. Detta gäller till exempel makar, sambor eller vid registrerat partnerskap. Även blivande makar och sambor har rätt till uppehållstillstånd. Barn under 18 år har rätt att återförenas med sina föräldrar förutsatt att vårdnadshavaren givit ett skriftligt medgivande.

Asyl

 • Alla som riskerar förföljelse i sitt ursprungsland på grund av ras, nationalitet, etnicitet, religiös eller politisk uppfattning har rätt till asyl. Likaså om man riskerar dödsstraff eller tortyr, är förföljd på grund av sitt kön, sin sexuella läggning eller behöver skydd på grund av krig eller miljökatastrof.

Uppehållstillstånd som egen företagare

För att erhålla uppehållstillstånd som egen företagare måste flera krav uppfyllas. Kraven som ställs är att:

 • Den sökande ska ha ett giltigt pass.
 • Sökanden ska kunna engelska eller svenska språket.
 • Den sökande ska vara egen företagare och för detta krävs att man äger minst 50 % av företaget.
 • Sökandens försörjning ska vara tryggad under den så kallade prövotiden på två år.
 • Den sökande ska ha realistiska företagsplaner.
 • Sökanden måste ha ett verkligt och bestämmande inflytande över företaget.
 • Den sökande måste visa att företaget förväntas nå en tillfredsställande vinst.
 • Sökanden ska kunna försörja sig och sin familj efter den så kallade prövotiden på två år.

Arbetstillstånd

Den som vill arbeta i Sverige har möjligheten att söka arbetstillstånd. För att få arbetstillstånd krävs att:

 • Arbetstagaren har ett giltigt pass
 • Arbetstagaren kan försörja sig på arbetet
 • Anställningsvillkoren är i nivå med svensk kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • Tjänsten har annonserats i Sverige och EU
 • Arbetstagaren ska normalt söka uppehålls- och arbetstillstånd från hemlandet eller annat land utanför Sverige där hon är bosatt. I vissa fall kan dock en arbetstagare söka arbetstillstånd när han eller hon befinner sig i Sverige.

Läs mer om regler om ARBETSTILLSTÅND här.

Visum

Medborgare i länder utanför EU behöver ett visum för att besöka Sverige som turist eller träffa vänner och släkt. Ett visum som beviljats av något av Schengenländerna gäller även för besök i alla de andra länderna som deltar i samarbetet.

Om man vill besöka Sverige så måste man uppfylla vissa krav, bland annat så måste du ha ett pass som är giltigt minst tre månader efter visumets slutdatum.

Den som besöker måste även ha tillgång till pengar för uppehället och för hemresan.

Svenska myndigheter har bedömt att en person behöver 40 euro (cirka 370 kronor) per dag som besöket i Sverige varar.

Beloppet kan i vissa fall bli lägre, som till exempel för mindre barn, om kostnaden för kost och logi betalats i förväg eller om den sökande ska bo hos släkt eller vänner.

Man kan visa att man har tillräckligt med pengar för uppehället med hjälp av exempelvis kontoutdrag från sin bank eller dokument där inbjudaren i Sverige lovar att stå för alla kostnader under besöket.

Man behöver också teckna en individuell reseförsäkring som täcker de kostnader som kan uppstå i samband med akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller hemtransport av medicinska skäl.

Försäkringen ska täcka kostnader på minst 30 000 euro och gälla i alla Schengenländer.

Medborgarskap

Det finns tre sätt att erhålla svenskt medborgarskap enligt Medborgarskapslagen:

 • Automatiskt – vid födsel eller föräldrars giftermål
 • Anmälan – efter enkel kontroll av att formalia är uppfylld
 • Ansökan – efter en fri bevisprövning av omständigheterna i enskilda fallet

Rättigheter som följer med medborgarskapet:

 • Rösträtt
 • Hjälp vid beskickningar utomlands
 • Tillträde till vissa tjänster som skyddsklassade arbeten och ministerposter
 • Förenklar vid utlandsresor
 • Riskerar inte att bryta hemvisten eller förlora PUT samt får svenskt pass
 • Rättigheter till följd av EU medlemskapet
 • Rätt att röra sig fritt i EU – uppehållsrätt
 • Regler om medborgarskap finns i lagen om svenskt medborgarskap.

 

Specialister inom Migrationsrätt som din migrationsjurist

Oavsett vilken del av juridiken som du behöver hjälp med, så kan vi hjälpa dig i ditt ärende på allra bästa sätt. Med stor erfarenhet av migrationsfrågor genom flera år och hanteringen som följer med Migrationsverket.

Om du vill ha en jurist som hjälper dig i dina migrationsfrågor, så se till att anlita oss som din jurist inom migrationsrätt.

Välkommen till din migrationsjurist inom migrationsrätt. Du kan ringa oss på 08 20 21 40 eller mejla till info@advantage.se

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.