ADVOKATBYRÅ STOCKHOLM

Varmt välkommen
till Advantage
Advokatbyrå!

ADVOKATBYRÅ MED ÖVER 15 ÅRS ERFARENHET

Juridisk expertis inom flera Rättsområden!

Våra advokater och jurister är specialiserade inom bland annat affärsjuridik, arbetsrätt, entreprenadrätt, hyres- och fastighetsrätt och tvistelösning. Vi ger dig juridisk rådgivning och vägledning samt företräder dig i olika tvister inom de juridiska områden vi verkar inom. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm men åtar oss uppdrag från hela Sverige.

Advantage Advokatbyrå
ADVOKATBYRÅ STOCKHOLM
VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN

Vi är verksamma inom bland annat följande rättsområden

  • check.png Affärsjurist
  • check.png Lokaljuridik
  • check.png Arbetsrätt
  • check.png Avtalsrätt
  • check.png Tvistlösning och process
  • check.png Entreprenadrätt
  • check.png Familjerätt
  • check.png Fel i fastighet / Dolda fel

Affärsjuridik

Vi kan affärsjuridik. På Advantage Advokatbyrå innebär affärsjuridik enkelhet och trygghet för dig som klient. Vi har under de senaste 15 åren hjälpt små, medelstora och stora företag med att lösa sina juridiska problem och har fungerat som bollplank för våra klienter inom affärslivets samtliga skeden. Våra affärsjurister har en bred och fördjupad kunskap med praktisk erfarenhet inom affärsjuridik.

Ta gärna kontakt med oss så kan vi prata vidare om hur vi kan hjälpa ditt företag.

Affärsjuridik
RECENSIONER

Vad säger våra klienter?

JURIST/ADVOKAT STOCKHOLM SOM ARBETAR FÖR DIG

Möt vårt team

Vår verksamhet bedrivs utifrån grundläggande kärnvärden såsom skyndsamhet, tillgänglighet och personlig service. Vi ser alltid till att kommunicera med dig angående vad som sker i ditt ärende, med personligt engagemang och service. Vi behandlar ditt ärende skyndsamt och med största omsorg, vi är alltid tillgängliga via telefon och e-post. Ta gärna med kontakt med oss så hjälper vi dig.

1.jpg
ADVOKAT

Shafqat Khatana

2.jpg
JUR KAND

Natalia Juntunen

3.jpg
ADVOKAT

Peter Tagestam

4.jpg
JUR KAND

Sofia Carlsson

10.jpg
JUR KAND

Julia Lindvall

Alexandra Svensson
JUR KAND

Alexandra Svensson

Tim Rothmyr
JUR KAND

Tim Rothmyr

8.jpg
JUR KAND

Rasmus Kaneberg

0415
JUR KAND

Soha Sahi

ADVANTAGE ADVOKATBYRÅ

Vi står på din sida

Vi står alltid på din sida och vår främsta uppgift är att tillvarata dina intressen, stötta och vägleda dig under hela processen. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.