Rättshjälp

Rättshjälp och rådgivning enligt rättshjälpslagen är ett ekonomiskt stöd från staten för dig som inte kan får juridiskt hjälp på annat sätt. Rättshjälp innebär att staten betalar en del av dina rättsliga kostnader.

Vad är rättshjälp? 

Det är främst privatpersoner och i vissa fall dödsbon som kan få rättshjälp. Bestämmelserna om rättshjälp finns i rättshjälpslagen och där regleras även vilka frågor det är möjligt att få rättshjälp i.  

En rättshjälpsansökan kan du fylla i tillsammans med din advokat eller jurist och skicka till Rättshjälpsmyndigheten. Det är Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen som beslutar om du får rättshjälp.  

Vad ingår i rättshjälp? 

Den som får rättshjälp får bland annat delar av sin kostnad för rättshjälpsbiträdet, upp till 100 timmar, täckt, kostnader för bevisning vid allmän domstol och Arbetsdomstolen täckta, utredningskostnader upp till 10 000 kronor täckta och kostnader för tolk och översättning täckta. 

Vem kan vara rättshjälpsbiträde? 

Advokater, biträdande jurister på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget kan utses till rättshjälpsbiträde. Det är Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen som bestämmer om personen är lämplig.  

På Advantage Advokatbyrå är vi erfarna och åtar oss löpande och kontinuerligt uppdrag som rättshjälpsbiträde. Kontakta därför oss om du behöver hjälp! Telefon 08202140 eller e-post info@advantage.se 

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.