Testamente

Testamente. Genom testamente skrivande kan man styra över hur arvet skall fördelas. Att upprätta ett testamente kan vara viktigt speciellt för sambor eftersom sambor inte ärver efter varandra om inte detta har avtalats i ett testamente.

Testamente regler

Ett testamente måste vara skriftligt och egenhändigt undertecknat. Testamentets undertecknande ska bevittnas av två personer och vittnen ska känna till att det är ett testamente de bevittnar, däremot behöver de inte veta vad som står i testamentet. Vittnena får inte vara släkt med den som skriver testamentet och inte heller ärva något enligt testamentet. Tänk också på att aldrig göra ändringar direkt i ett redan skrivet testamentet.

Skriva testamente kostnad

Om man vill att ett testamente inte ska bli giltigt måste man framställa klander mot testamentet. Klander mot ett testamente kan endast väckas av arvingarna inom sex månader från det att delgivning av testamentet har skett.

Klandertalan av testamente kan grundas bland annat av:

  • Testatorn inte var behöring att upprätta testamentet.
  • Testatorn var psykiskt störd vid upprättandet av testamentet.
  • Formkraven för ett lagligt upprättat testamente inte har följts.
  • Testamentet har upprättats under tvång, testatorn har blivit lurad att upprätta testamentet eller testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning har utnyttjats och missbrukats.
  • Testatorn har upprättat testamentet efter att ha missuppfattat något som varit bestämmande för honom att göra detta.
  • Någon har svikligen förlett testatorn att upprätta testamente.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.