Testamente

Testamente. Genom testamente skrivande kan man styra över hur arvet skall fördelas. Att upprätta ett testamente kan vara viktigt speciellt för sambor eftersom sambor inte ärver efter varandra om inte detta har avtalats i ett testamente.

Genom att skriva testamente kan testatorn själv bestämma vad som ska hända med ägodelarna när han eller hon dör. Den som är gift eller har bröstarvingar kan dock inte testamentera bort sin egendom hur som helst utan hänsyn till lagens regler om arv. 

Testamentets regler 

Ett testamente måste vara skriftligt och egenhändigt undertecknat. Det ska även bevittnas av två samtidigt närvarande personer. Personerna får inte vara släkt med testatorn eller på annat sätt omfattas av testamentet. De måste även vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar men testatorn behöver inte visa dem innehållet.  

Klandertalan av testamente 

Om en arvinge vill att ett testamente ska göras ogiltigt kan han eller hon väcka en så kallad klandertalan. En sådan talan ska väckas inom sex månader efter att arvingen fått ta del av testamentet.  

En klandertalan kan grundas på till exempel: 

  • Att testatorn utsatts för obehörig påverkan vid upprättandet 
  • Att testatorn varit påverkad av en tillfällig eller permanent psykisk störning 
  • Att formkraven inte följts 

Kostnad för att skriva ett testamente 

Ta hjälp av en kunnig arvsrättsjurist eller advokat idag för att upprätta, granska eller klandra ett testamente. Vi på Advantage Advokatbyrå bistår dig i alla frågor om testamenten.  

Kontakta oss på telefonnummer 08 – 20 21 40 eller mejla info@advantage.se  

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.