Affärsjuridik

På Advantage Advokatbyrå innebär affärsjuridik enkelhet och trygghet för dig som klient. Vi har under flera år hjälpt små, medelstora och stora företag med att lösa sina juridiska problem.

Advokater och affärsjurister som hjälper dig med affärsjuridiken

På Advantage Advokatbyrå hjälper vi dig med juridisk rådgivning och affärsmässig kompetens. Vår grundidé är att kunna fungera som ett effektivt bollplank för dig under affärslivets olika skeden. Oavsett om du har ett nystartat företag eller är etablerad i branschen hjälper vi dig. Våra advokater och jurister har en bred och fördjupad kunskap med praktisk erfarenhet inom affärsjurist. Vi hjälper dig med bland annat bedömning och analys av ditt ärende och sedan skapar vi tillsammans med dig en strategi som ger de bästa resultaten i ditt enskilda ärende! 

Vi hjälper små till stora företag med frågor kring bland annat köp och försäljning, hur korrekta företags- och affärsavtal upprättas, skadestånd , beställare och samarbetspartners, företags leverantörer, värdeöverföringar, äganderätt till aktier och mycket mer. 

Vårt klientel består i dagsläget av bland annat It-företag, vårdbolag, tandläkarkliniker, fastighetsbolag, byggfirmor, restauranger, caféer, konsultfirmor, transportfirmor, bilverkstäder, startups, kontorshotell, webbyråer och franchisegivare av olika slag.  

Affärsjurist till ditt stöd – när du behöver det 

Advantage Advokatbyrå erbjuder dig affärsjurister och advokater som stöd under olika processer, såsom till exempel vid affärsuppgörelser, avtal- och avtalsförhandlingar, rådgivning för affärsutveckling, kravställanden och bestyrkande av avtal, avtalshantering samt juridisk rådgivning. Vi hjälper dig med dina avtalsvillkor och som juridiskt biträde vid kontakter med myndigheter med anledning av till exempel ditt tillstånd. Vi bistår även vid avtalsupprättande, företagsöverlåtelser, tvistemål och mycket mer.  

Affärsuppgörelser, fakturor och affärsjurist 

Våra affärsjurister och advokater hjälper dig även när du inte får betalt från dina kunder för utfört arbete eller när du vill bestrida ett krav eller en faktura som anses oskälig. 

Vi har även erfarenhet av att upprätta och granska olika avtal som till exempel: 

  • Aktieägaravtal,  
  • Samarbetsavtal, 
  • Sekretessavtal, 
  • Anställningsavtal.  

Vi hjälper dig givetvis även vid eventuella företagsöverlåtelser som vid förhandlingar mellan köpare och säljare.  

Våra affärsjurister och advokater hjälper dig att förebygga problem och framtida tvister. 

Det är alltid värt att rådfråga en affärsjurist eller advokat innan en affärsuppgörelse för att minimera risken att hamna i en framtida tvist. 

Alltid tillgängliga när det gäller affärsjurist

Om en situation redan uppstått som kräver en jurist kan vi hjälpa dig hitta den bästa lösningen till ett konkurrensmässigt pris.  

Våra klienter vet att det är enkelt att komma i kontakt med oss samt att vi ger personlig service. Det är viktigt för oss att skapa bra relationer till våra klienter och lära känna dem och deras verksamhet för att på bästa möjliga sätt kunna lösa de juridiska spörsmålen. Som din advokat eller jurist upprätthåller vi löpande och kontinuerlig kontakt samt hög prioritering.  

Är du i behov av hjälp inom affärsjuridiken? Kontakta oss på 08 – 20 21 40 så kan vi prata vidare om hur vi kan hjälpa dig. 

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.