Skadestånd och ersättning

Skadestånd och ersättning – Har du blivit kränkt, orättvist behandlad, avskedad eller uppsagd utan saklig grund? Då kan du ha rätt till såväl allmänt skadestånd som ekonomiskt skadestånd.

Rätt till skadestånd och ersättning? Vad gäller?

Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) får en arbetsgivare bara säga upp personal om det finns en saklig grund. Det ställs väldigt höga krav på vad som får anses utgöra saklig grund och bevisbördan ligger på arbetsgivaren.

En uppsägning på grund av personliga skäl innebär att arbetstagaren skall ha misskött sig och dessutom krävs oftast att man skall ha fått uppföljning, varning/erinran med mera för att en uppsägning (lagligen) skall kunna ske.

Vid en uppsägning på grund av arbetsbrist så skall uppsägningen inte ha något med arbetstagaren personligen att göra. Den skall istället ha  orsakats av t.ex. sviktande konjunktur och minskad orderingång, att lönsamheten i produktionen minskar, omorganisationer med mera.

Det finns dock en hel del regler som måste uppfyllas för att det ska vara en legal uppsägning.

Om arbetsgivaren säger upp en anställd utan saklig grund eller i strid med turordningsreglerna eller liknande, så kan den anställde kräva skadestånd.

Du kan ha rätt till skadestånd och ersättning

Två olika sanktioner kan bli aktuella vid felaktig uppsägning, eller felaktigt avskedande. En arbetsgivare som bryter mot reglerna i LAS kan drabbas av skadestånd och/eller att uppsägningen eller avskedandet kan ogiltigförklaras. Om man riktar anspråk mot arbetsgivaren så brukar man yrka på både allmänt och ekonomiskt skadestånd. I lägen där anställda har avskedats, utan att det har funnits saklig grund för uppsägning, så brukar det allmänna skadeståndsyrkandet landa mellan 150 000 till 175 000 kronor. Det ekonomiska skadeståndet kommer att landa på det belopp som motsvarar din ekonomiska skada. Enligt anställningsskyddslagen så kan man, beroende på anställningstiden, yrka ekonomiskt skadestånd med ett belopp upp till 32 månadslöner (38–39 §§ anställningsskyddslagen).

Advantage hjälper dig med skadestånd och ersättning

Många gånger så vet anställda inte vet vad de skall göra efter ett avsked eller uppsägning och de väljer därför att inte göra någonting – vilket är synd. Vår erfarenhet är nämligen att uppsägning och avsked alldeles för ofta saknar saklig och laga grund.

Det är viktigt att komma ihåg är att vissa preskriptionstider finns efter ett avsked eller uppsägning (40–41 §§ anställningsskyddslagen) och att det därför kan vara väsentligt att agera snabbt.

Vi hävdar att det oftast lönar sig att låta en kompetent arbetsrättsjurist bedöma ditt ärende.

– Och om du söker kompetenta och erfarna arbetsrättsjurister, så har du kommit helt rätt.

Med Advantage som din arbetsrättsjurist

Advantage har lång erfarenhet av arbetsrättsliga förhandlingar och tvister i domstol och vi hanterar ärenden i hela Sverige.

Som arbetsrättsjurister så har vi stor vana och expertis rörande tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi hjälper såväl anställda som arbetsgivare med alla frågor som rör arbetstvister – inklusive frågor om skadestånd och ersättning.

Vi erbjuder rådgivning inom samtliga arbetsrättsliga områden, såsom företagsöverlåtelser, nyanställning, uppsägning/avsked av anställd, förhandling med fackförbund, omorganisation m.m.

Är du i behov av en erfaren arbetsrättslig jurist så tveka inte att höra av dig till oss, antingen genom att ringa oss på 08 20 21 40 eller genom e-post info@advantage.se

Kontakta oss så hjälper vi dig vid skadestånd och ersättning.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

    Skadestånd

    Om du vill få ytterligare, kostnadsfri information om skadestånd, klicka nedan samt fyll i kontaktformuläret.