Skadestånd och ersättning

Rätt till skadestånd och ersättning – vad gäller? 

En uppsägning måste, oavsett orsak, ske i enlighet med gällande lag. Det finns tydliga lagregler och regler i kollektivavtal som reglerar godtagbara grunder för uppsägning eller avsked samt hur en sådan ska gå till.  

Om arbetsgivaren inte följer dessa regler kan det resultera i att uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras och arbetsgivaren kan även bli skadeståndsskyldig. Som arbetstagare kan du erhålla skadestånd om du blivit uppsagd eller avskedad på felaktiga eller otillräckliga grunder.  

Skadestånd utgår enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och arbetstagaren kan vara berättigad till såväl ekonomiskt som allmänt skadestånd. Skadestånden syftar till att kompensera arbetstagaren för den förlust och kränkning som den felaktiga uppsägningen eller avskedandet inneburit.  

Ekonomiskt skadestånd innebär att till exempel att arbetsgivaren utan laglig grund håller inne lön eller andra ersättningar som egentligen ska betalas ut till arbetstagaren. Om det bevisas att lagliga skäl saknas kan arbetsgivaren bli skyldig att erlägga skadestånd som motsvarar den felaktigt innehållna lönen eller ersättningen.  

Allmänt skadestånd döms ut utöver det ekonomiska skadeståndet och det syftar till att ersätta den kränkning som lagbrottet inneburit för arbetstagaren. Det handlar alltså om ett ideellt skadestånd.  

Advantage hjälper dig med skadestånd och ersättning 

Det kan vara svårt att som arbetstagare veta vad som ska göras efter en uppsägning eller avskedande – det leder ofta till att ingenting görs. Som jurister verksamma inom detta område ser vi ofta att en uppsägning eller avsked saknat saklig och laglig grund. 

Det löner sig ofta att så snart som möjligt efter beskedet ta kontakt med en kompetent advokat eller jurist, inte minst med anledning av de tidsfrister som löper inom arbetsrätten.  

Om du söker efter en arbetsrättsjurist eller advokat att hjälpa dig med ditt ärende, då har du kommit rätt! 

Med Advantage som din arbetsrättsjurist 

Advantage har en lång erfarenhet av arbetsrättsliga förhandlingar och tvister i domstol och vi hanterar ärenden över hela Sverige. 

Som arbetsrättsjurister och advokater har vi en stor vana och expertis rörande tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi hjälper såväl anställda som arbetsgivare med alla frågor som rör arbetstvister – inklusive frågor om skadestånd och ersättning.  

Är du i behov av en jurist eller advokat idag? Hör av dig till oss, antingen genom att ringa oss på 08 – 20 21 40 eller genom e-post info@advantage.se  

Kontakta oss så hjälper vi dig med skadestånd och ersättning! 

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.