Offentlig Upphandling

Offentlig upphandling innebär inköp av produkter och tjänster som görs av offentlig sektor. I Sverige är stat, kommun, myndigheter och landsting skyldiga att upphandla varor och tjänster enligt särskilda riktlinjer och nivåer. Till viss del omfattas även offentligt ägda bolag, stiftelser, föreningar och sammanslutningar av regelverket och är således att se som upphandlande enheter.

Upphandlingar kan göras för allt ifrån kontorsmaterial till städtjänster som till entreprenad av drift av ambulanser.

Regler

I Sverige regleras upphandlingarna av lagen om offentlig upphandling, LOU eller LUF. Lagen är således uppdelad i två direktiv och har olika bestämmelser beroende på vilket direktiv det gäller.

LOU är det klassiska upphandlingsdirektivet och avser upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader.

LUF är det andra direktivet, och avser försörjningsdirektivet. LUF gäller även det för upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader men inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Huvudsyftet med lagarna är att alla som deltar i upphandlingarna ska ha samma förutsättningar, oavsett om företaget är nystartat eller etablerat, oavsett om företaget finns i Sverige eller annat EU-land. Regelverket för offentlig upphandling ser nästan likadant ut inom hela EU, med vissa nationella skillnader.

Grunden i Offentlig upphandling ligger i en av EU´s grundstenar: fri rörlighet att etablera och bedriva handel inom Unionen. i Sverige uppskattas Offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor.

Vår erfarenhet och kunskap om offentlig upphandling

Upphandlingar är komplexa, har man inte lång erfarenhet och kunskap inom området kan det vara svårt att vinna dem. Förutom att känna till sin egen bransch måste man vara väl insatt i juridiken och ha en bra överblick på historiken inom offentlig upphandling. Detta kan vara svårt och tidskrävande.

På Advantage Advokatbyrå har vi både erfarenhet och kunskap i alla processer i Offentlig upphandling, vilket ger att vi kan både underlätta och höja dina chanser att vinna en upphandling!

Utöver våra kunder som är återkommande och som nyttjar vårt stöd i upphandlingens olika processer är tre stycken av våra medarbetare konsulter/lärare hos Påhlmans Handelsinstitut och utbildar deras studenter inom utbildningen ”offentlig upphandlare”.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.