Offentlig Upphandling

Offentlig upphandling innebär inköp av produkter och tjänster av den offentliga sektorn. Det finns regler för hur upphandlingen ska gå till. I Sverige är stat, kommun, myndigheter och landsting skyldiga att upphandla varor och tjänster enligt särskilda riktlinjer och nivåer.

Regler 

Den svenska upphandlingslagstiftningen består av fyra lagar. 

  • Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
  • Lagen om upphandling inom områdena försörjningssektorerna (LUF) 
  • Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) 
  • Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) 

De flesta upphandlingarna genomförs enligt LOU.  

Vår erfarenhet och kunskap om offentlig upphandling 

Upphandlingar är komplexa, de kräver att man har lång erfarenhet och stor kunskap inom upphandlingsområdet. För att vinna en upphandling måste man vara väl insatt i sin bransch och i juridiken på området samt ha en överblick den offentlig upphandlingens historik. Det kan vara både svårt och tidskrävande. 

På Advantage Advokatbyrå har vi både erfarenhet och kunskap avseende alla stadier av den offentliga upphandlingen. Det innebär att vi kan både underlätta och öka dina chanser att vinna upphandlingen.  

Utöver våra upphandlingar med återkommande kunder genomför vi även föreläsningar på olika högskolor runt omkring i Stockholm.  

Kontakta oss idag för hjälp med din offentliga upphandling. 

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.