Kvarsittningsrätt

Kvarsittningsrätt innebär att en av makarna eller samborna vid bodelning, antingen vid skilsmässa eller separation, kan få rätt att att bo kvar i den gemensamma bostaden.

Kvarsittningsrätt innebär att en av makarna eller samborna får rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden under tiden för skilsmässan och separationen innan bodelningen har skett. Det är domstolen som beslutar vem av parterna som får rätt att ensam bo kvar i bostaden tills frågan är avgjord.

Bostadsrättsföretag

Bostadsrättsföretag innebär att en av makarna eller samborna ensam får bo kvar i bostaden till dess att bodelningen är klar.  

Vid frågan om Bostadsrättsföretag spelar det ingen roll vem som äger bostaden eller vem som står på hyreskontraktet utan den av parterna som har störst behov av bostaden får bo kvar. 

Ekonomi och lämplighet avgör ofta vid kvarsittning 

Vem som har kvarsittningsrätt avgörs i första hand av vem barnen ska bo med. Om det inte finns några hemmavarande barn tillmäts andra faktorer större betydelse som till exempel parternas ekonomiska situation, behovet samt lämpligheten. Man ska vid en talan om kvarsittningsrätt bevisa att man har störst behov av bostaden. 

Om tingsrätten beviljar den ena parten kvarsittningsrätt fram tills bodelningen måste den andra parten genast flytta från bostaden.  

Processvana inom Bostadsrättsföretag som din familjerättsjurist i Stockholm 

Våra advokater och jurister på Advantage Advokatbyrå hjälper dig gärna med alla dina frågor kring familjerätt och kan biträda dig vid tingsrätten. Vi nås enklast på 08 – 20 21 40 och där kan du även ställa dina frågor gällande kvarsittningsrätt.  

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.