Kvarsittningsrätt

Kvarsittningsrätt innebär att en av makarna eller samborna vid bodelning, antingen vid skilsmässa eller separation, kan få rätt att att bo kvar i den gemensamma bostaden.

Kvarsittningsrätt

Kvarsittningsrätt innebär att en av makarna eller samborna får ensam nyttja bostaden fram tills dess att bodelningen är klar.

I det här fallet spelar det ingen roll vem som är ägare till bostaden eller står för hyreskontraktet. Den av parterna som vill ha kvarsittning måste visa att denne har störst behov av bostaden.

Ekonomi och lämplighet avgör ofta vid kvarsittning

Vem som har rätt till kvarsittning avgörs i första hand av vem barnen skall bo med, om det inte finns hemmavarande barn så får andra faktorer vara avgörande såsom ekonomisk situation, behov, lämplighet. Man ska främst visa att man har störst behov av bostaden.

Om tingsrätten beviljar en sådan ansökan, så skall den andra genast flytta från bostaden.

Processvana inom kvarsittningsrätt som din familjerättsjurist Stockholm

Våra jurister på Advantage hjälper dig gärna med samtliga frågor kring familjerätt och kan biträda dig vid tingsrätten. Vi nås på 08202140, där du även kan ställa dina frågor gällande det rättsliga runt kvarsittningsrätt.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.