Arvsrätt

Arvsrätt är den samlade beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur en avliden persons tillhörigheter ska fördelas.

Vi på Advantage Advokatbyrå arbetar inom både svensk och internationell arvsrätt och vi biträder våra klienter i alla typer av frågeställningar och ärenden.

Äktenskapsförord, samboavtal eller testamenten och upprättande av sådana handlingar är en sak vi på Advantage kan hjälpa dig med, men vi biträder dig också vid tvister med anknytning till arvsrättsliga situationer.

Arvsrätt hos oss på Advantage Advokatbyrå

Med erfarenhet och djupgående kunskaper inom arvsrätten, så kan vi hjälpa dig med till exempel frågor om ogiltighet av testamenten och andra rättshandlingar eller tolkningsfrågor och laglottskränkning, men också upprättande av bouppteckning är något vi kan ta hand om.

Arvsrättsliga frågor berör hela familjen

Arvslott är en del av kvarlåtenskapen som tillkommer en arvinge medan laglott är vad tillkommer en bröstarvinge enligt lag.

Vilket har att göra med arvsrätt mellan makar med eller utan barn, barn, syskon, sambo med eller utan barn, halvsyskon och kusiner.

Detta är något som kan självklart förklaras tydligare i ett testamente.

Testamente – En del av arvsrätt

Genom att skriva testamente styr man över fördelningen av ens arv vid bortgång.

Upprättandet av ett testamente kan vara någonting som framförallt sambor bör ha i åtanke då sambor ingenting ärver om detta inte har avtalats i ett testamente. Ett testamente måste vara skriftligt och egenhändigt undertecknat för att träda i kraft.

Läs mer om testamente

Bouppteckning – En del av arvsrätt

När en person avlider måste bouppteckning förrättas, dvs. en uppteckning göras över de tillgångar och skulder som den döde hade.

Läs mer om bouppteckning

Arvskifte – En del av arvsrätt

Genom arvskifte fördelas den avlidnes arv mellan arvingar och universella testamentstagare. Huvudregeln för arvskifte är att en bouppteckning har förrättas och att den avlidnes skulder har betalats.

I och med arvskiftet upphör dödsboet i regel att existera.

Läs mer om arvskifte

Ta gärna kontakt med oss ifall du skulle behöva vår hjälp i arvsrättsliga frågor.

Vi nås på 08-20 21 40 eller info@advantage.se för att veta mer om arvsrätt.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.