Arvsrätt

Arvsrätt är den samlade beteckningen på de lagar och regler som bestämmer hur kvarlåtenskapen efter en avliden person ska fördelas.

På Advantage Advokatbyrå arbetar vi inom både svensk och internationell arvsrätt och vi biträder våra klienter inom alla frågeställningar och ärenden. 

Vi hjälper dig upprätta testamente eller som ombud i tvister med anknytning till arvsrättsliga situationer! 

Arvsrätt hos oss på Advantage Advokatbyrå 

Med erfarenhet och djupgående kunskaper inom arvsrätten kan vi hjälpa dig med frågor kring till exempel tolkning och ogiltigförklaring av testamenten, laglottskränkning samt upprättande av bouppteckning. 

Arvsrättsliga frågor berör hela familjen 

Arvsordningen avgör vem som ärver när någon dött. Om den avlidne varit gift gäller särskilda regler. Om den avlidne var ensamstående eller sambo avgör arvsordningen vem som har rätt till arv. I första hand är det barn och barnbarn. I andra hand föräldrar och syskon. I sista hand övriga släktingar, dock aldrig kusiner.  

Om det inte finns något testamente eller släktarvingar, tillfaller arvet den Allmänna arvsfonden. 

Om den avlidne var gift måste oftast först en bodelning göras för att se hur stor del av egendomen som tillhör dödsboet. Om den avlidne inte har några barn ärver den efterlevande maken och det behövs ingen bodelning. Om det finns barn ska en bodelning göras och den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt. Makars gemensamma barn har rätt till arv först när båda föräldrarna har dött. Om den avlidne har ett barn från ett tidigare äktenskap eller liknande har det barnet rätt att få ut sitt arv genast.  

Testamente 

Om den avlidne skrivit ett testamente gäller det i stället för arvsordningen. Det finns dock begränsningar och den avlidnes bröstarvingar kommer alltid har rätt till åtminstone laglotten. Genom att alltid har rätt till åtminstone laglotten försäkras att bröstarvingar inte lämnas arvlösa. Ett testamente som inkräktar på laglotten måste aktivt bestridas för att ogiltigförklaras.  

Läs mer om testamente 

När en person avlider måste oftast en bouppteckning upprättas. Bouppteckningen är en förteckning som visar vad den avlidne haft för tillgångar och skulder per dödsdagen.  

Arvskifte – En del av arvsrätt 

Efter att bouppteckningen har registrerats kan dödsbodelägarna skifta boet. Det innebär att tillgångarna delas upp mellan arvtagarna. Arvskiftet är ett avtal mellan dödsbodelägarna om hur tillgångarna ska fördelas. Om alla är överens kan tillgångarna fritt delas ut efter värdet som delägarna själva bestämmer. Arvskifteshandlingen ska inte skickas till Skatteverket. 

Ta kontakt med oss idag om du behöver hjälp med arvsrättsliga frågor! 

Vi nås på telefonnummer 08 – 20 21 40 eller mejladressen info@advantage.se  

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.