Tvist med Anställd

Tvist med anställd – Har du eller ditt företag hamnat i en tvist med en av era anställda? Behöver ni hjälp?

Vad kan leda till tvist med en anställd? 

Det fins en rad situationer som kan leda till tvister med anställda – olika lagar kan också reglera olika situationer. 

Nedan är bara ett litet urval av situationer som kan ge upphov till tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare: 

  • Ett kollektivavtalsbrott är till exempel att arbetsgivaren har anställt någon på visstidsanställning, utan att det är tillåtet enligt kollektivavtalet. 
  • En uppsägning som saknar saklig grund kan vara ett brott mot LAS. 
  • Om en anställd inte har fått semester enligt semesterlagens regler, så kan det vara brott mot semesterlagen. 

När du har hamnat i en tvist med en anställd  

Som arbetsgivare så ställs du ofta inför olika, ofta oväntade situationer, eller måste ta ställning till komplicerade frågor. Det är inte alltid lätt att hantera komplicerade frågor på egen hand, eller försöka tolka de olika lagarna.  

Därför är det alltid bra att ha kontakt med en jurist som kan arbetsrätt för att hantera dessa frågor på ett professionellt sätt.  

En anställd kan antingen genom sitt fackförbund (om denne är medlem i ett fackförbund) eller på egen hand inleda en tvist eller förhandling med sin arbetsgivare. Det kan gälla en rad olika arbetsrättsliga förhållanden, som till exempel en tvist om: 

  • Lön 
  • Semesterersättning 
  • Skadestånd, lojalitetsplikt 
  • Ogiltigförklaring av uppsägning eller avsked 

Kontakta oss idag! 

När du har hamnat i en tvist med en anställd

Som arbetsgivare så ställs du ofta inför olika, ofta oväntade situationer, eller måste ta ställning till komplicerade frågor. Det är inte alltid lätt att hantera komplicerade frågor på egen hand, eller försöka tolka vad de involverade lagarna säger. Därför så är det alltid bra att ha kontakt med en jurist som kan arbetsrätt för att hantera dessa frågor på ett professionellt sätt. En anställd kan antingen genom sitt fackförbund (om denne är medlem i ett fackförbundet) eller på egen hand inleda en tvist eller förhandling med sin arbetsgivare. Det kan gälla en rad olika arbetsrättsliga förhållanden, som t.ex. en tvist om:

• Lön
• Semesterersättning
• Skadestånd, lojalitetsplikt
• Ogiltigförklaring av

uppsägning eller avsked

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.