Uppsägning vid arbetsbrist

Anställningsavtal reglerar anställningsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Arbetsgivaren ska senast en månad efter anställningens början lämna skriftlig information om de villkor som är viktiga gällande anställningsförhållandet och anställningsavtalet.

Anställningsavtal med Advantage Advokatbyrå

Det ska framgå till exempel arbetsgivarens namn, tillträdesdag, arbetsplats, anställningsform, uppsägningstid, arbetsbeskrivning, semester, tillämpligt kollektivavtal, ingångslön samt andra löneförmåner m.m.

Om anställningen är tidsbegränsad ska slutdag framgå eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra.

Det finns t.ex. flera typer av tidsbegränsade anställningar:

  • Allmän visstidsanställning (ofta kallat AVA)
  • Vikariat
  • Säsongsarbete
  • Avtal för arbetstagare som fyllt 67 år

Arbetsrättsjurist som skapar enklare anställningsavtal

Som arbetsrättsjurist så har vi både vanan och expertisen att hantera avtal rörande anställningar, samt också de olika anställningsförhållandena i ett anställningsavtal, på rätt sätt.

Anställning och anställningsformer kan se olika ut, ske på olika sätt och under olika förutsättningar, vilket ger att själva anställningsavtalet kan se annorlunda ut mellan olika anställda.

Vi hjälper både anställda och arbetsgivare med att såväl tolka som att skriva nya avtal mellan parterna.

Kontakta oss som din jurist för enklare anställningsavtal.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.