Uppsägning vid arbetsbrist

Arbetsbrist 

När en anställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist är det ett sakligt skäl för uppsägningen och det är arbetsgivaren som avgör om det råder arbetsbrist. Arbetsbrist innebär till exempel att det saknas arbetsuppgifter eller att företaget saknar pengar till verksamheten och den anställdas löner. Det som är viktigt vid uppsägningen på grund av arbetsbrist är att det inte har med den anställda personligen att göra.  

Innan arbetsgivaren kan säga upp en anställd på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren undersöka möjligheten till att omplacera den anställda. Det kallas för omplaceringsskyldigheten. Arbetsgivaren behöver dock inte skapa nya arbetsuppgifter eller en ny tjänst för den anställda. 

Uppsägningstid 

Uppsägningstiden regleras antingen genom anställningsavtalet eller genom lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Enligt LAS gäller alltid minst en månads uppsägningstid.  

Inte Tillåtet Att Hitta På Arbetsbrist 

Om den anställda ifrågasätter uppsägningen på grund av arbetsbrist och målet prövas av Arbetsdomstolen måste arbetsgivaren kunna bevisa att anställningen har gjorts av företagsekonomiska skäl eller andra verksamhetsskäl.  

Sist In – Först Ut 

Huvudregeln enligt LAS är ”sist in – först ut”. Arbetsgivaren ska därför göra en turordningslista för att se vem som varit på företaget kortast tid. Avgörande för ordningen på listan är hur länge de anställda arbetat på företaget. Om en uppsägning strider mot turordningsreglerna kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig gentemot den anställda som sagt upp.  

Förhandlingsskyldighet 

Enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) måste en arbetsgivare vid uppsägning på grund av arbetsbrist förhandla med facket. Förhandlingarna måste vara avslutade innan uppsägningen kan äga rum. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal ska arbetsgivaren förhandla med facket och om kollektivavtal inte finns ska arbetsgivaren förhandla med alla fackliga organisationer som har medlemmar som berörs av arbetsbristen. Om den anställda inte är medlem i facket behövs inga förhandlingar. 

Vid en uppsägning på grund av arbetsbrist finns det många tidsfrister att förhålla sig till och ibland har den anställda behov av ett juridiskt ombud under processen. Kontakta oss på Advantage Advokatbyrå för vidare hjälp under processen! 

Telefon 08 – 20 21 40 eller mejl till info@advantage.se 

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.