Vårdnad, Boende och Umgänge av barn

En skilsmässa eller separation påverkar ofta de gemensamma barnen, särskilt om parterna som separerar inte kan komma överens. Det kan i sådana fall bli nödvändigt att besluta i frågor om barnens vårdnad, boende, umgänge och underhåll. På Advantage Advokatbyrå hjälper vi dig med alla dessa frågor.

Gemensam vårdnad eller ensam vårdnad 

Vårdnad avser det rättsliga ansvaret för barnets personliga förhållanden, bland annat har barn rätt till omvårdnad, trygghet, försörjning och utbildning. Vårdanden för barnet kan vara gemensam eller så kan ena föräldern vara ensam vårdnadshavare.  

För att gemensam vårdnad ska vara aktuell för parternas barn måste föräldrarna kunna komma överens och fatta viktiga beslut tillsammans. Om föräldrarna kan samarbeta angående barnen kan det vara aktuellt att inom ramen för gemensam vårdnad ha barnen hos sig lika mycket. Det innebär då att barnen bor växelvist hos båda föräldrarna och umgås lika mycket med båda.  

Om föräldrarna inte kan komma överens och fatta viktiga beslut tillsammans kan en förälder få ensam vårdnad och då övergår hela det rättsliga ansvaret på den föräldern. Som en följd av detta kan den ansvarige föräldern behöva informera den andre om viktiga händelser angående barnen.  

Föräldrar som inte är gifta med varandra 

Om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds får mamman automatiskt ensam vårdnad om barnet. Föräldrarna har i sådana lägen möjligheten att bestämma att vårdnaden ska vara gemensam och ett sådant avtal kan godkännas av socialnämnden i kommunen. Socialnämnden har en skyldighet att försöka bekräfta vem barnets pappa är och det är i samband med att faderskapet bekräftas som föräldrarna kan anmäla att de vill ha gemensam vårdnad.  

Föräldrarna kan även alltid vända sig till tingsrätten med en begäran om att vårdnaden ska vara gemensam.  

Föräldrar som är eller har varit gifta med varandra 

Om föräldrarna är gifta med varandra när barnet föds får båda vårdnaden om barnet. Den gemensamma vårdnaden består även i de flesta fall om föräldrarna skiljer sig. Det går att vid skilsmässa få ensam vårdnad om barnet om det bedöms vara till barnets bästa.  

Barnens boende 

Barn kan bo hos en av eller båda föräldrarna. Föräldrarna kan själva komma överens om hur barnens boende ska se ut. Föräldrarna kan få ett boendeavtal godkänt av socialnämnden och om föräldrarna inte kan komma överens kan tingsrätten genom dom besluta vem barnen ska bo hos. 

Barnens umgänge 

Barn har i regel rätt till umgänge med den förälder de inte bor tillsammans med. Umgänge kan till exempel ske fysiskt, via telefon eller genom videosamtal. Umgänget är alltid till barnen och ett barns umgänge med den förälder de inte bor tillsammans med ska därför alltid bestämmas utifrån vad som är bäst för barnet.  

Vid tvist om vårdnad, boende eller umgänge 

Kostnader för ett juridiskt ombud kan ibland täckas genom rättsskyddet i din hemförsäkring eller av rättshjälp, vi hjälper dig undersöka dina möjligheter. 

Om ni inte kommer överens om hur frågorna om vårdnad, boende och umgänge ska regleras kan det vara en god idé att ta kontakt med en jurist eller advokat. Genom ett inledande samtal med oss hjälper vi dig ta nästa steg i processen och finns sedan här för dig från början till slut. 

På Advantage Advokatbyrå arbetar vi inom samtliga frågor och våra familjerättsjurister innehar en bred kompetens och lång erfarenhet inom familjerättsliga spörsmål.  

Kom i kontakt med en av våra familjerättsjurister redan idag genom att ringa oss på 08 – 20 21 40 eller mejla till info@advantage.se  

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.