Arbetsrätt

På Advantage Advokatbyrå hittar du skickliga arbetsrättsjurister och advokater med över 15 års erfarenhet!

Arbetsrättsjurist och advokat med bred erfarenhet

Vi är specialiserade inom arbetsrätt och företräder både privatpersoner och företag i alla typer av arbetsrelaterade tvister. Våra erfarna advokater och jurister kan hjälpa både dig som anställd och arbetsgivare att navigera genom juridiska processer och erbjuda professionell rådgivning för att hjälpa dig att uppnå de bästa resultaten.

Genom åren har vi allt tydligare lärt oss att inget ärende är det andra likt, varje klient har sina speciella behov och vår främsta uppgift är att hitta de lösningar som passar varje enskild individ bäst. Vi lyssnar på våra klienter och arbetar strategiskt och praktiskt för att alltid hitta de bästa lösningarna.

Ta gärna kontakt med oss så kan vi prata om hur vi kan hjälpa dig.

Arbetsrättsjurist och advokat med bred erfarenhet

Områden inom arbetsrätt

Uppsägning vid arbetsbrist

Uppsägning vid arbetsbrist

Tvist med Arbetsgivare

Tvist med Arbetsgivare

Tvist med Anställd

Tvist med Anställd

Anställningsavtal

Anställningsavtal

Semester och semesterersättning

Semester och semesterersättning

Lönefodran

Lönefodran

Uppsägning

Uppsägning

Avsked

Avsked

Skadestånd och ersättning

Skadestånd och ersättning

ERFARNA SPECIALISTER

Arbetsrätt för företag

Arbetsrätten har en central roll för dig som äger eller driver företag, oberoende på företagets storlek eller branschtillhörighet. De arbetsrättsliga frågorna kan vara komplicerade och därav viktiga att hantera på ett korrekt sätt bland annat på grund av de stränga skadeståndsregler som gäller för dig som arbetsgivare. En välutbildad företagsledning och god arbetsrättslig rådgivning kan förebygga flertalet problemområden på arbetsplatsen. Våra professionella advokater och jurister har i över 15 år hjälpt flera företag att lösa sina juridiska problem.

Ta gärna kontakt med oss så kan vi prata om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Arbetsrätt för företag

Arbetsrättsjurister och advokater med stor erfarenhet 

VARFÖR VÄLJER VÅRA KLIENTER JUST OSS? 

Vi har varit verksamma i över 12 år och har genom åren lärt oss att inget ärende är det andra likt, varje klient har sina speciella behov och vår främsta uppgift är att hitta den lösning som passar den enskilde klienten bäst. Vi lyssnar på våra klienter och arbetar strategiskt för att alltid hitta de bästa lösningarna. Vi arbetar brett med alla frågor inom arbetsrätten och företräder både privatpersoner och företagare i alla skeden av processen.  

Nedan kan du läsa om de vanligaste frågorna inom arbetsrätten som ofta kräver en skicklig advokat eller jurist vid din sida!

Arbetsrättens betydelse för anställda och arbetsgivare

Arbetsrätt är en viktig del av arbetslivet och reglerar förhållandet mellan anställda och arbetsgivare. Detta inkluderar arbetsavtal, arbetstider, lön och ersättning, uppsägning och avskedande, skydd mot diskriminering, rättigheter vid sjukdom och föräldraledighet, och mycket mer.

För anställda är det viktigt att förstå sina rättigheter och skyldigheter enligt arbetsrätten för att kunna kräva dem och skydda sig från eventuell diskriminering eller felaktiga beslut från arbetsgivaren. För arbetsgivare är det lika viktigt att följa arbetsrätten för att undvika juridiska konsekvenser och upprätthålla en positiv arbetsmiljö för sina anställda.

Arbetsrättsliga tvister och lösningar

Arbetsrättsliga tvister kan uppstå när en anställd eller arbetsgivare anser att deras rättigheter har kränkts. Detta kan innefatta uppsägning, diskriminering, trakasserier eller krav på rätt lön och ersättning.

Om en tvist uppstår är det viktigt att först försöka lösa problemet genom att ha en dialog och förhandling. Om detta inte fungerar kan man överväga att vända sig till en arbetsrätts jurist för att få professionell rådgivning och hjälp med att lösa tvisten.

Juridiska skyldigheter för arbetsgivare

Som arbetsgivare finns det vissa juridiska skyldigheter som man måste följa. Detta inkluderar bland annat att ge anställda en skriftlig anställningsavtal som innehåller information om arbetstider, lön, semester och andra förmåner.

Arbetsgivare är också skyldiga att följa lagar och bestämmelser om arbetarskydd, arbetsmiljö och hälsa, och att tillhandahålla lämplig utrustning och säkerhetsutrustning för att skydda anställda från skador och sjukdomar på arbetsplatsen.

När ska du överväga att anlita en advokat inom arbetsrätt?

Om du som arbetsgivare eller anställd befinner dig i en tvist eller rättslig fråga som involverar arbetsrätt, kan det vara lämpligt att anlita en advokat inom arbetsrätt. En erfaren advokat kan hjälpa dig att navigera genom juridiska processer och ge professionell rådgivning för att hjälpa dig att uppnå de bästa resultaten.

Fördelarna med att anlita Advantage Advokatbyrå för din arbetsrättsliga fråga

Som specialister inom arbetsrätt har vi på Advantage Advokatbyrå en unik förmåga att förstå de utmaningar som både arbetsgivare och anställda står inför. Vi erbjuder omfattande rådgivning och support som är skräddarsydd för att möta dina specifika behov.

Vi har också ett starkt fokus på att bygga långsiktiga relationer med våra klienter och att arbeta nära med dem för att förstå deras situation och mål. Vi tror på att skapa en öppen dialog och att hålla dig informerad under hela processen.

Välkommen att kontakta oss, du når oss antingen på 08 20 21 40 eller på info@advantage.se.

Vårt lag

1.jpg
ADVOKAT

Shafqat Khatana

2.jpg
JUR KAND

Natalia Juntunen

3.jpg
ADVOKAT

Peter Tagestam

4.jpg
JUR KAND

Sofia Carlsson

10.jpg
JUR KAND

Julia Lindvall

Alexandra Svensson
JUR KAND

Alexandra Svensson

Tim Rothmyr
JUR KAND

Tim Rothmyr

8.jpg
JUR KAND

Rasmus Kaneberg

0415
JUR KAND

Soha Sahi