Semester och semesterersättning

Semester och semesterersättning – Semester är avtalad ledighet under ett visst antal av årets dagar, semesterersättning är en andel av lönen som läggs undan varje månad av arbetsgivaren.

Vi hjälper dig att förstå juridiken runt semesterersättning och hur du hanterar lönehantering. Både före som efter anställningen.

Advantage Advokatbyrå kan rutinerna kring semester och semesterersättning

Det här med semester och semesterersättning och alla ingående begrepp (så som t.ex. semesterår, semesterledighet, semesterlön och semesterersättning) är inte helt enkelt att få överblick över.

Vi kan börja med att säga att i Sverige så är all semester lagstiftad och den lagstadgade semestern är 25 arbetsdagar/fem veckor.

Lagen är dispositiv.

Längden på den lagstiftade semestern har alltid varit en miniminivå. Därför är det tillåtet att avtala om längre semester än vad lagen anger som minimikrav, t.ex. i olika kollektivavtal.

Vad säger lagen om semester och semesterersättning?

Semesterlagen är den lag i Sverige som ger den anställde rätt till semester. Lagen reglerar:

• Semesterår
• Semesterledighet
• Semesterlön
• Semesterersättning

Den nu gällande lagen är från 1978 och den lagstadgade semestern är fem veckors semester/25 semesterdagar (eftersom veckoarbetstiden fördelas på 5 dagar per vecka).

• Ett semesterår löper från den 1 april till 31 mars efterföljande år. Motsvarande period året före kallas för intjänandeår.
• Den som slutar sin anställning och har semesterdagar kvar att ta ut skall ha semesterersättning för dessa dagar.
• Semesterlönen är enligt lag 12 procent av arbetstagarens lön under intjänandeåret.
• I denna lön ingår lön under sjukdom, föräldraledighet, utbildning, skötsel av närstående, mm.
• I kollektivavtal kan det finnas andra procentsatser än i semesterlagen.

Arbetsbrist är alltid en saklig grund för uppsägning, förutsatt att det inte finns möjlighet att omplacera den som berörs till ett ledigt arbete. Oavsett vilken form av uppsägan som har skett så har oftast arbetstagaren rätt till semesterlön eller semesterersättning. Vi hjälper dig med dina rättigheter, Kontakta oss nu!

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.