Semester och semesterersättning

Semester och semesterersättning – Semester är en lagstiftad rätt till ledighet under ett visst antal dagar under året. Semesterersättning är betalning som du får för semester som du inte tagit ut. 

På Advantage Advokatbyrå hjälper vi dig att förstå juridiken runt semester och semesterersättning, före, under och efter anställningen.  

Advantage Advokatbyrå kan rutinerna kring semester och semesterersättning! 

I Sverige regleras rätten till semester i semesterlagen (1977:480) och ledigheten omfattar 25 hela dagar per år oavsett ålder och anställningsform. Genom anställning- eller kollektivavtal kan du ha rätt till flera semesterdagar.  

Vad säger lagen om semester och semesterersättning? 

Semesterlagen reglerar arbetstagarens rätt till semesterförmåner, vilka utgörs av semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Semesterlagen reglerar även längden på ett semesterår samt intjänande år. Semesteråret löper enligt lagen från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas ett intjänande år. Semesterersättning betalas ut när den anställde avslutar anställningen och då har intjänade och outnyttjade semesterdagar kvar. 

Semesterlönen utgör enligt procentregeln tolv procent av arbetstagarens förfallna lön i en anställning under intjänandeåret. Frånvaro från arbetet på grund av till exempel sjukdom eller arbetsskada är också semesterlönegrundande. Det är endast när den anställde varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänade år. Kollektivavtal kan ha andra villkor är semesterlagen.  

När kan du ta ut din semester? 

Enligt semesterlagen har du som arbetstagare rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni – augusti. Undantag kan finnas i kollektivavtal eller individuella anställningsavtal. Grundregeln är att arbetsgivaren bestämmer när du får ta ut din semester. Senast två månader innan påbörjad semester ska du ha fått besked från din arbetsgivare om semester.  

Hur fungerar semesterersättning vid uppsägning? 

Om du blir uppsagd från arbetet och inte har tagit ut all din semester har du rätt till semesterersättning för den semester du inte tagit ut. Arbetstagaren har oftast rätt till semesterlön och semesterersättning oavsett varför hen blivit uppsagd. Vi på Advantage Advokatbyrå hjälper dig med dina rättigheter,  

Kontakta oss nu! 

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
sa_oval_ledamoter_white-239x300-1.png
FÖRETAG 
 • pin-1.png ADVANTAGE ADVOKATBYRÅ AB
  SVEAVÄGEN 33
  111 34 STOCKHOLM
 • email.png info@advantage.se
 • phone-call.png +46 8 20 21 40
VIKTIGA LÄNKAR
 • right-arrow-1.png HEM
 • right-arrow-1.png OM ADVANTAGE
 • right-arrow-1.png KONTAKTA OSS
 • right-arrow-1.png AFFÄRSJURIDIK
 • right-arrow-1.png ARBETSRÄTT