Lokaljuridik - Besittningsskydd

Lokaljuridik – besittningsskydd, vad har en lokalhyresgäst för rättigheter och skyldigheter?

Välkommen till Advantage Advokatbyrå med alla dina frågor avseende hyra av lokal.  

Allmänt 

Det är lokalhyresgästen som ansvarar för att betala hyran i tid, reparera skador som den själv orsakat, betala räkningar för lokalen (el, gas, vatten etc.), hålla fastigheten ren och städad samt återlämna lokalen i samma skick som den uthyrdes. Lokalhyresgästen har rätt att använda lokalen utan att lokalhyresvärden gör intrång utan att meddela. 

Vad betyder besittningsskydd? 

En lokalhyresgästs besittningsskydd är annorlunda utformat än för den som hyr en bostad. Du som hyr en lokal har ingen rätt till förlängning av hyresavtalet om avtalet blir uppsagt. Det indirekta besittningsskyddet blir aktuellt om hyresförhållandet upphör när det vara i mer än nio månader i följd.  

Det indirekta besittningsskyddet innebär att lokalhyresgästen i vissa fall kan få ersättning från hyresvärden för den ekonomiska förlust som du gör på grund av att hyresförhållandet upphör. I besittningsskyddet ingår även skäligt uppskov med avflyttningen.  

Ett hyresförhållande kan upphöra både genom en uppsägning för avflyttning och uppsägning för villkorsändring.  

Besittningsskyddet kan avtalas bort genom en särskilt upprättad handling mellan hyresgästen och hyresvärden. I vissa fall måste en sådan överenskommelse godkännas av hyresnämnden. Hyresnämndens godkännande behövs inte när hyresförhållandet varat i mer än nio månader i följd. 

I vissa fall kan besittningsskyddet avtalas bort även om hyresförhållandet inte varat i nio månader i följd. Ta kontakt med våra jurister och advokater idag för mer information om hur besittningsskyddet påverkar dig och när det kan avtalas bort! 

Vad kan en hyresgäst göra vid uppsägning av hyresavtalet? 

Om hyresvärden vill säga upp avtalet med hyresgästen ska hyresgästen underrättas om anledningen till uppsägningen. Uppsägningen ska bland annat innehålla information till hyresgästen om rätten att hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling. Om hyresvärden inte gör en korrekt uppsägning är uppsägningen utan verkan mot hyresgästen.  

Om medling i hyresnämnden 

Det åligger hyresgästen att ansöka om medling inom två månader från uppsägningen annars förverkas hyresgästens rätt att få skadeståndsfrågan prövad i allmän domstol. I hyresnämnden är målet att parterna ska förlikas, komma överens.  

Om skadestånd 

Hyresgästen har alltid rätt till minimiersättning om hyresförhållandet upphör på grund av att hyresvärdens vägran att förlänga hyreskontraktet är obefogad eller om hyresvärden till exempel krävt mycket högre hyra än marknadshyra. Minimiersättningen motsvarar ett års hyreskostnader.  

Om hyresgästens förlust inte täcks av minimiersättningen kan ersättning i stället utgå för flyttkostnader, minimiersättning, värdeminskning på egendomen och liknande.  

Din hyresjurist i Stockholm 

Om du har frågor angående besittningsskydd, uppsägningar, skadestånd och mycket mer, kontakta oss på Advantage Advokatbyrå idag så hjälper vi dig! 

Ring oss på telefonnummer 08 – 20 21 40 eller mejla till info@advantage.se  

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.