Konsumenttvistnämnden

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav som en klient riktar mot en advokat eller advokatbyrå i anledning av en tjänst. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet.

För att konsumenttvistnämnden ska pröva tvisten måste du som klient först informera din advokat om detta och Ni måste försöka lösa tvisten innan det skickas till advokatsamfundet. Ditt krav får inte understiga 1 000 kr och får inte överstiga 200 000 kr.

Mer information finns på Advokatsamfundets hemsida.
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/.

Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.