Arbetsrätt för företag

Arbetsrätten har en central roll för dig som äger eller driver företag, oberoende på företagets storlek eller branschtillhörighet, Lagen (1982:80) om anställningsskydd, i kombination med eventuella kollektivavtal, ställer stora krav på dig som arbetsgivare.

Arbetsrätt för företag

Arbetsrätten har en central roll för dig som äger eller driver företag, oberoende på företagets storlek eller branschtillhörighet, Lagen (1982:80) om anställningsskydd, i kombination med eventuella kollektivavtal, ställer stora krav på dig som arbetsgivare. De arbetsrättsliga frågorna kan vara komplicerade och därav viktiga att hantera på ett korrekt sätt bland annat på grund av de stränga skadeståndsregler som gäller för dig som arbetsgivare. En välutbildad företagsledning och god arbetsrättslig rådgivning kan förebygga flertalet problemområden på arbetsplatsen.

Äger du eller driver du ett företag, då kanske ditt företag behöver göra organisationsförändringar, exempelvis omplacera personal eller säga upp personal på grund av arbetsbrist för att spara kostnader. Ditt företag kanske har personal som missköter sina arbetsuppgifter och du vill ha hjälp att vidta relevanta åtgärder, exempelvis varna eller säga upp personal på grund av personliga skäl. Det kan även hända att personal riktar krav mot ditt företag avseende exempelvis lön, semester, ob-ersättning, diskriminering eller skadestånd.

Ovan nämnda åtgärder kan även påverka anställningsförhållanden som inte omfattas av LAS. Exempelvis kan uppdragstagare behöva sägas upp, VD-avtal behöva upprättas eller tvister om ovan behöva lösas.
Utöver företagets anställningsförhållanden omfattar arbetsrätten flertalet viktiga frågor, så som incitamentsprogram, GDPR och arbetsmiljö. Det är viktigt för ditt företag att tydligt redogöra vad som gäller på arbetsplatsen, exempelvis genom policydokument. Kanske behöver ditt företag upprätta policydokument, eller kanske behöver befintliga policydokument ses över eller omarbetas.

Vi företräder arbetsgivare i alla typer av arbetsrelaterade tvister och erbjuder hjälp vid såväl fackliga förhandlingar och löpande rådgivning som eventuella domstolsprocesser. Vi erbjuder även företag arbetsrättslig utbildning vid efterfrågan. Kontakta oss på Advantage Advokatbyrå för att förebygga eventuella tvister i företaget eller för vidare hjälp under processen.
Telefon 08 – 20 21 40 eller mejl till info@advantage.se

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.