Företagsförvärv

Företagsförvärv är vad det kallas när ett företag eller en affärsrörelse köps upp av en utomstående intressent.

Oftast så är det ett företag eller en juridisk person som är köpare vid ett företagsförvärv (detta är det skattemässigt mest fördelaktiga). Ingenting hindrar dock att en fysisk person skulle kunna vara köparen.

Företagsförvärv i praktiken

Ett företagsförvärv kan genomföras på många olika sätt, där den enklaste varianten är att målföretaget (det köpta företaget) är ett aktiebolag och samtliga aktier byter ägare.

En annan vanlig variant är t.ex. att verksamheten byter ägare genom att de olika tillgångarna och skulderna i företaget övertas (detta är ett s.k. inkråmsförvärv).

Inkråmsöverlåtelse vid företagsförvärv

 • Maskiner
 • Utrustning
 • Lager
 • Kundregister
 • Immateriella rättigheter
 • Goodwill
  etc.

Verksamheten fortsätter som vanligt vid ett inkråmsförvärv, dock med ett annat bolag som ägare.

Som köpare vid ett inkråmsförvärv så är det viktigt att du kontrollerar att säljaren verkligen äger allt det som säljs.

Checklista vid företagsförvärv

Ett förvärv av ett företag tar lite tid att utföra. Det som oftast tar längst tid är den inledande strategifasen eftersom det är oftast där som styrelse och ledningsgrupp har ett stort inflytande i frågan.

Förvärv av ett företag delas ofta in i tre faser:

 • Strategifasen
 • Transaktionsfasen
 • Integrationsfasen

När köparen och säljaren har kommit fram till ett bindande avtal och köparen har tillträtt målföretaget så inleds integrationsfasen.

Denna fas innebär att det köpande och det säljande företagets organisationer samordnas.

Inse att alla företagstransaktioner är unika – Inget förvärv är densamma

Potentialen att växa genom förvärv är mycket stor. Samtidig så kan du inte vara nog försiktig med valet av det företag som du vill förvärva.

För till syvende och sist så vill du ju inte riskera att bli sittande med ett fundamentalt misstag, som kanske rent av hotar att dra med sig hela din egna verksamhet i fallet.

Har du ingen uppköpsstrategi så bör du ofördröjligen skapa en. Och om du redan har en fungerande uppköpsstrategi, så måste du ändå vara lika noggrann i ditt tionde företagsförvärv som i ditt första.

Låt våra kunniga företagsjurister hjälpa dig att arbeta dig igenom juridiken

 • Vet du vem som skall göra vad initialt, under och efter en förvärvsprocess?
 • Har du och/eller ditt företag rätt kompetenser och resurser för att hantera uppgiften?
 • Har du identifierar synergi- och rationaliseringspotential kopplat till ett möjligt förvärv?
 • Hur hanterar du processen efter förvärvet?

Det kan finnas en rad olika skäl till varför man vill förvärva ett företag.

Ibland är det tillväxtambitioner, d.v.s. att man vid något tillfälle vill komplettera och/eller förstärka verksamheten på olika sätt för att kunna skapa utrymme och muskler för tillväxt och växa fortare än vad marknaden annars skulle tillåta.

Trygga företagsförvärv med Advantage Juristbyrå

Våra jurister har omfattande erfarenhet av att hantera såväl stora och komplicerade företagsförvärv, som mindre och mer traditionella företagsförvärv på ett tryggt och effektivt sätt.

Vi företräder regelbundet både köpare och säljare i olika former av företagstransaktioner inom många vitt skilda branscher.

Vi kan givetvis också bistå med rådgivning och service under integrationsprocessen, som följer efter det att förvärvet har genomförts. Detta hjälper till att säkerställa att integrationen mellan de båda verksamheterna sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Planerar du att förvärva ett företag?

Kontakta i så fall oss på 08-20 21 40 så tar vi en fika och pratar företagsförvärv.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.