Natalia Juntunen

JUR KAND

Natalia Juntunen

Jag avlade min juristexamen (jur.kand.) vid Stockholms universitet och valde redan under utbildningstiden att inrikta mig på svensk och internationell privaträtt inom det familjerättsliga området. Alltsedan avslutade akademiska studier, så har jag fortsatt att specialisera mig inom familjerätt och arbetat uteslutande med det på välrenommerade advokatbyråer i staden.

Jag svarar på alla dina frågor kring familjerätt

Familjerätt är och har blivit min specialitet. Jag arbetar med frågor rörande vårdnad, boende och umgänge med barn, men även med frågor som hör till ekonomisk familjerätt såsom separation, bodelning och arvsrätt. Klientens intressen och behov tillsammans med ärendets förutsättningar är centrala faktorer för att avgöra vilken väg som är lämpligast att gå för att lösa tvisten – ibland är förutsättningarna att hitta en samförståndslösning goda ,medan det i andra fall krävs att tvisten löses genom process i domstol. I många fall kan tvister undvikas helt genom att vara förutseende och upprätta avtal i ett preventivt syfte såsom äktenskapsförord, samboavtal och testamente.

Jag behärskar engelska och polska i tal och skrift och har även goda språkkunskaper i tyska.