Hyresrätt Stockholm

När man hör order hyresrätt eller ser det i skrift så tänker nog de allra flesta på en speciell bostadsform, nämligen den där man hyr bostaden av en hyresvärd. Hyresrätten handlar om att en hyresgäst hyr en bostad eller lokal varaktigt av hyresvärden.

Professionella jurister och advokater för hyresrätt Stockholm 

Hyresrätten är ett område inom juridiken som reglerar hyresmarknaden, det vill säga hyra av bostäder och lokaler samt allt därtill såsom hyresavtalet, hyressättningen och mycket mer! 

Vi hjälper dig med din bostad eller lokal och reder ut de juridiska spörsmålen. Vi hjälper dig med din hyresrätt i Stockholm. 

Vad innebär hyresrätt för dig som hyresgäst? 

Du som hyr en bostadslägenhet har en särskilt skyddsvärd ställning gentemot hyresvärden. Som bostadshyresgäst har du ett direkt besittningsskydd som inte kan avtalas bort. Besittningsskyddet innebär att hyresvärden endast får säga upp ditt kontrakt utifrån vissa i lagen bestämda regler och andra specifikt reglerade omständigheter.   

En lokalhyresgäst har i stället ett indirekt besittningsskydd, som kan avtalas bort under vissa villkor.  

Tvister mellan en hyresgäst och en hyresvärd prövas i regel i hyresnämnden. Ett avgörande i hyresnämnden kan i vissa fall överklagas till Svea hovrätt.  

Behöver du hjälp med hyresrättsfrågor i Stockholm? 

Advantage Advokatbyrås advokater och jurister har en omfattande kompetens inom hyresrätt och våra jurister har flera års erfarenhet av att biträda klienter med hyresrättsliga frågor.  

Vi kan bland annat hjälpa dig med följande: 

  • Granskning, upprättande och uppsägning av hyresavtal 
  • Företräda dig i olika hyrestvister vid hyresnämnden och domstolen 
  • Överlåtelse av lokal 
  • Hyresreduktion och skadestånd på grund av men och hinder i nyttjanderätten 

Om du har frågor vänd dig till oss så hjälper vi dig vidare! 

Om du har stött på hyresrättsliga problem kontakta oss på 08 – 20 21 40 eller mejla till info@advantage.se  

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.