Hyresrätt Stockholm

Hyresrätt: När man hör ordet hyresrätt – eller ser det i skrift – så tänker de allra flest nog på en speciell bostadsform, den man hyr av en hyresvärd. Där är det fråga om en upplåtelseform av en bostad – eller lokal – där en hyresgäst varaktigt hyr bostaden (eller lokalen) av en hyresvärd.

Professionella jurister för hyresrätt Stockholm

Men hyresrätt är också ett område inom juridiken, som reglerar hyresmarknaden. D v s detta med att hyra bostäder och lokaler och allt som hör därtill så som t.ex. hyresavtal, hyressättning, etc.

Det är därigenom kanske det rättsområde som har det mest förvirrande namnet. Men vi kan hjälpa dig att reda ut begreppen när det gäller vad som är bostad (eller lokal) och vad som är juridik. Vi hjälper dig med hyresrätt Stockholm.

Vad innebär det här med hyresrätten för din del?

Du som hyr en bostadslägenhet har en särskilt skyddsvärd ställning gentemot din hyresvärd, den kan kanske närmast jämföras med konsumentskydd. Som bostadshyresgäst har du ett direkt besittningsskydd, som inte kan avtalas bort. Det innebär att en hyresvärd enbart får säga upp sin hyresgäst utifrån vissa i lag bestämda regler eller andra specifika omständigheter (som t.ex. att huset ska rivas).

En lokalhyresgäst har ett indirekt besittningsskydd, som emellertid kan avtalas bort under vissa villkor.

Tvister mellan en hyresgäst och en hyresvärd prövas i regel i hyresnämnden. Ett avgörande i hyresnämnden kan i vissa fall överklagas till Svea Hovrätt.

Behöver du hjälp i frågor Hyresrätt Stockholm?

Advantage Advokatbyrå har omfattande kompetens inom hyresrätt och våra jurister har flera års erfarenhet av att biträda våra klienter i hyresrättsliga frågor.

Vi kan bland mycket annat hjälpa dig med följande:

  • Granskning, upprättande och uppsägning av dina hyresavtal
  • Företräda dig i olika hyrestvister vid hyresnämnden och domstolen
  • Vid överlåtelse av lokal
  • Hyresreduktion och skadestånd p.g.a. hinder och men i nyttjanderätten

Om du har vänt dig till en jurist med frågor rörande hyresrättsliga problem, så kan följande dokument vara av intresse för din jurist:

  • Hyresavtal
  • Fastighetsbeteckning
  • Uppsägningsbesked

Om du har stött på hyresrättsliga problem så kan du kontakta oss på 08-20 21 40 eller mejla till info@advantage.se.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.