10654

JUR KAND

Alexandra Wallin Svensson

Hej,

Jag har arbetat på Advantage Advokatbyrå sedan mars 2021. Här verkar jag inom flera av byråns rättsliga områden, med huvudfokus på migrationsrätt, familjerätt och hyresrätt.

Med stort engagemang för humanjuridik 
Jag tog min juristexamen på Uppsala universitet. Under utbildningens gång gick jag en utbytestermin på University College Dublin med kurserna International Family LawInternational Human Rights LawLaw of the ECHRCriminal Liability och Evidence.

Mitt engagemang för humanjuridiken bottnar i en stark vilja att hjälpa och företräda andra människor. Jag drivs av att lösa vardagens juridiska problem på ett målmedvetet, lyhört och inkluderande tillvägagångssätt i sann laganda.

Jag skrev min examensuppsats i migrationsrätt och folkrätt om FN:s tortyrkommittés fällningar av Sverige vid överträdelser av förbudet mot tortyr och illabehandling enligt artikel 3 EKMR. Jag har även tagit en fördjupningskurs i skadeståndsrätt som en del av utbildningen. Parallellt med uppsatsskrivandet gjorde jag praktik på en advokatbyrå med inriktning migrationsrätt och familjerätt.

Social och driven elitidrottare 
Utanför juridiken har jag sedan gymnasiet spelat innebandy på elitnivå i både Stockholm och Uppsala. Utöver innebandyn klämmer jag gärna in ett yogapass, en padelmatch och god mat tillsammans med vänner.

Tveka inte att kontakta mig i ditt ärende så hjälper jag dig med dina frågor.