Specialister på Entreprenadrätt / Entreprenadjuridik

På Advantage Advokatbyrå är vi på experter på Entreprenadrätt / Entreprenadjuridik. 

När det gäller Entreprenadrätt har vi Advantage Advokatbyrå gedigen erfarenhet och expertis, vi erbjuder dagligen våra klienter inom entreprenadsektorn juridisk rådgivning och bistår med upprättande av avtal osv. Nedan är några av de tjänster vi erbjuder våra klienter inom entreprenadjuridiken. 

Juridisk rådgivning och vägledning

Vi erbjuder juridisk rådgivning och vägleder våra klienter inom Entreprenadrätt både inför och under ett projekt och fungerar som en bollplank under hela projektet. 

Kontraktsutformning och förhandling

På Advantage advokatbyrå hjälper vi våra klienter med granskning och upprättande av avtal mellan olika parter, såsom mellan beställare och utförare. Vi hjälper också våra klienter förhandla bra villkor i olika situationer.

Riskhantering

I ett entreprenad är det viktigt att förstå de olika riskfaktorerna som kan uppkomma, därför är det otroligt viktigt att upprätta tydliga avtal från början.

Regelefterlevnad

Det är otroligt viktigt att samtliga parter följer överenskommelserna i avtalet och att gällande lagstiftning efterlevs. 

Tvistlösning

Vi har långvarig erfarenhet inom tvistlösning, vi har alltid som målsättning att hitta en bra lösning för våra klienter och försöker i första hand lösa tvisten i samförstånd mellan parterna, men i vissa fall är parterna långt ifrån varandra och tvisten måste avgöras av en domstol, en process i domstol inleds med en stämningsansökan. Vi är vana att processa inom Entreprenadrätt.

Skadehantering

Vårt Entreprenadrättsteam är fantastiska när det gäller att hantera krav som riktas mot sina kunder. De försvarar inte bara de enkla anspråken utan även komplexa fall som ändring av order, förseningsanspråk, garantianspråk och avbrottsanspråk ingår. De arbetar hårt för att analysera varje anspråk utifrån dess meriter och spara pengar och tid för sina kunder.

Alternativ tvistlösning

Det finns situationer där båda parter kommer överens om att lösa tvisten utanför domstol. Advantage byggadvokats erfarenhet har hjälpt sina klienter avsevärt i sådana frågor där advokatteamet löser tvisten effektivt och kostnadseffektivt.

Rättegångsstöd

Precis som med frågor som en entreprenör står inför, finns det tillfällen då rättstvister blir nödvändiga. Våra byggjurister stödjer dig med fördjupad ärendeanalys, bevisinsamling, vittnesförberedelser och domstolsförhandlingar. De försvarar ditt fall med juridisk rådgivning, korsförhör vittnen och tar fram det bästa resultatet för sina klienter.

Kvalitetssäkring

Svensk Bygg- och Entreprenadrätt lägger stor vikt vid kvalitetskontroll, besiktning i olika skeden av bygget och att uppfylla alla tekniska standarder under hela byggprocessen. Vi är utrustade med alla dessa färdigheter för att hjälpa våra kunder i deras projekt.

Yrkessäkerhet och hälsa

Liksom med kvalitetssäkring betonar den svenska regeringen behovet av att ta hand om entreprenörers, underleverantörers hälsa och säkerhet. Bygglagar fick byggföretag att uppmärksamma sina anställdas välbefinnande. Våra byggjurister känner till alla dessa regler och vägleder dig smidigt hur du ska ställa in hela projektet som uppfyller regeringens riktlinjer.

Miljöhänsyn

Den svenska regeringen är bland de länder som är kända för att värna om sin miljö och regeringen kan tvinga ut höga böter om reglerna inte följs därefter. Advantage byggjurister arbetar under dessa regler och förstår konsekvenserna av detta. Vi är stolta över att vägleda våra kunder om hur man minimerar miljörisker, främjar hållbarhet och förbättrar miljön där livsmiljöer kan decentraliseras.

Byggregler och standarder

Boverket inför byggregler och tekniska föreskrifter för att säkerställa att arbetarna arbetar på en säker plats. De införde också bestämmelser som täcker strukturell utformning, brandsäkerhet, ventilation, brandsäkerhet och tillgänglighet för funktionshindrade arbetstagare. Vi här på Advantage affärsjuridik konsulterar med byggkunder och vägleder dem i varje steg av deras projekt.

Bygglov

Precis som alla andra regler där entreprenörer måste följa dem, finns det ytterligare ett steg som entreprenörerna måste ta. De måste ansöka om relevanta tillstånd från de lokala myndigheterna. Entreprenörerna måste motivera den föreslagna strukturen och följa områdesreglerna, miljökraven och byggreglerna. Advantage-advokater är väl förberedda att förstå allt detta så att våra kunder inte kommer att kämpa för att förstå dessa och kontrollera förluster och oväntade förseningar.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Shopping cart
Sign in

No account yet?