Servitutsavtal

Servitutsavtal är ett avtal som begränsar nyttjande av en annan fastighet. Servitutet gäller mellan fastighetsägaren och nyttjaren av servitutet.

Tjänande och härskande 

Ägaren till en fastighet, den härskande fastigheten, kan ges rätt att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk en annan fastighet, den tjänande fastigheten, eller byggnad eller annan anläggning.  

Fastigheter – servitutsavtal fastighet 

Servitut kan skapas på tre sätt: 

  1. Genom skriftliga avtal 
  1. Vid lantmäteriförrättning  
  1. Genom expropriation 

Bildandet av ett servitut ska främja en ändamålsenlig markanvändning och ha stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten. 

Vad är servitut och exempel på servitutsavtal 

  • Rätten att gräva ner och använda en vattenledning på någon annan tomt 
  • Använda någon annans väg 
  • Ta vatten från grannens brunn 
  • Använda en brygga, ledning, badstrand, parkeringsplats eller något annat 
  • Ta ved från någon annans skog 
  • Ta sig fram över tomtmark där ingen väg finns 

Ändring och upphävande av servitut 

Ett avtalsservitut kan ändras upphöra genom att parterna kommer överens om det i ett skriftligt avtal. Ofta betalar den tjänande fastighetens ägare till den härskande fastighetens ägare för att få bort servitutet.  

Även lantmäteriet kan ändra servitut genom fastighetsreglering. 

Kontakta oss idag om du vill veta mer om servitut och servitutsavtal samt om du behöver hjälp med frågor avseende servitut. 

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.