Plan-och byggrätt

Plan- och byggrätt reglerar vad som gäller för t.ex. bygglov i Plan- och bygglagen, PBL, så finns det olika bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande.

Plan-och byggrätt rör bygglov och marklov samt detaljplan

Här hos oss på Advantage Advokatbyrå så kan våra jurister hjälpa dig med frågor som rör PBL, såsom bygglov, marklov, detaljplaner m.m.

Vi arbetar med plan- och byggrätt, exempelvis rörande bygglov och planfrågor av olika slag.

Vanliga frågor byggrätt och planering inför byggnation

Vanliga frågor som kan uppstå när man arbetar med plan- och byggrätt (t.ex. utformningen av en ansökan om bygglov eller vid ett överklagande av ett beslut om bygglov) kan vara:

  • Huruvida den planerade åtgärden är bygglovspliktig
  • Hur den planerade åtgärden kan anpassas så att den överensstämmer med gällande plan
  • Vilka planföreskrifter som gäller
  • Om den planerade åtgärden överensstämmer med hushållningsbestämmelserna i miljöbalken
  • Hur ett överklagande lämpligen ska utformas

Kontakt gärna våra kunniga jurister här på Advantage Advokatbyrå om du behöver hjälp med frågor som rör plan- och byggrätt.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.