Plan-och byggrätt

Plan- och byggrätt reglerar vad som gäller för till exempel bygglov enligt plan- och bygglagen. Det finns olika bestämmelser om planläggning för mark, vatten och byggande.

Plan- och byggrätt rör bygglov och marklov samt detaljplan 

Vi på Advantage Advokatbyrå hjälper dig med dina frågor, när du anlitar oss blir ditt byggnadsnämndsärende rätt hanterat.  

Vi arbetar med alla ärenden inom plan- och byggrätten och hjälper dig med till exempel frågor om bygglov och planfrågor. 

Vanliga frågor inom byggrätt och planering inför byggnation 

Vanliga frågor som uppstår när man arbetar med plan- och byggrätt är: 

  • Huruvida den planerade åtgärden är bygglovspliktig 
  • Hur den planerande åtgärden kan anpassas så att den överensstämmer med gällande plan 
  • Vilka planföreskrifter som gäller 
  • Om den planerade åtgärden överensstämmer med hushållningsbestämmelserna i miljöbalken 
  • Hur ett överklagande lämpligen ska utformas 

Kontakta våra advokater och jurister idag för dina plan- och byggrätts frågor! 

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.