Neka Föräldraledighet

Som förälder kan det vara utmanande att balansera arbets- och familjeliv. Därför har den svenska regeringen infört ett system som kallas ”Neka Föräldraledighet,” vilket översätts till Ta Föräldraledighet. Detta system erbjuder föräldrar möjligheten att ta ledigt från arbetet för att ta hand om och tillbringa tid med sina barn.

Far arbetsgivaren neka till föräldraledighet?

Föräldraledighet är en viktig rättighet för föräldrar som vill ta hand om sina nyfödda eller adoptivbarn. Men vad händer om arbetsgivaren vägrar att godkänna föräldraledighet? I det här inlägget tittar vi närmare på frågan om far arbetsgivaren neka till föräldraledighet.

Lagstöd för föräldraledighet

Enligt svensk arbetsrätt har föräldrar rätt till föräldraledighet vid födsel eller adoption av ett barn. Denna rättighet regleras i föräldraledighetslagen och gäller för både mammor och pappor.

Föräldraledigheten sträcker sig över en period på totalt 480 dagar, varav 90 dagar är reserverade för mamman och 90 dagar är reserverade för pappan. Resten av dagar kan fördelas mellan föräldrarna som de önskar.

Arbetsgivarens roll

Arbetsgivaren har en skyldighet att godkänna föräldraledighet när en anställd begär det enligt gällande lagstiftning. Arbetsgivaren har ingen rätt att neka föräldraledighet utan särskilda skäl.

Det är viktigt att notera att arbetsgivaren inte har rätt att neka föräldraledighet på grund av arbetsbördan eller kostnaderna för att ersätta den anställde under föräldraledigheten.

Skäl till att neka föräldraledighet

Det finns dock vissa undantag från denna regel. Arbetsgivaren kan neka föräldraledighet om det finns särskilda skäl som påverkar arbetsgivarens verksamhet negativt. Till exempel kan arbetsgivaren neka föräldraledighet om den anställde har en viktig roll i verksamheten och deras frånvaro skulle skada verksamheten på ett allvarligt sätt.

Vad gör du om arbetsgivaren vägrar?

Om arbetsgivaren vägrar att godkänna föräldraledighet utan särskilda skäl, har den anställde rätt att väcka talan hos Arbetsdomstolen.

Kontakta oss som din advokat för hjälp eller rådgivning om nekad föräldraledighet.

neka föräldraledighet

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.