Köp av fast egendom

Köpekontrakt

Vid fastighetsköp så upprättar parterna först ett köpekontrakt som ska bland annat innehålla:

  • Avtalet vid försäljning av en fastighet (som brukar kallas köpeavtal).
  • Oftast gör man två köpeavtal när man säljer en fastighet – ett köpekontrakt och ett köpebrev.
  • Köpekontraktet är mer omfattande och innehåller samtliga villkor för köpet.
  • I samband med att köparen har betalat hela köpeskillingen till säljaren upprättar man ofta ett köpebrev.

Köpebrev

Köpebrev är en juridisk bindande handling som reglerar och definierar ägandet av egendom. I samband med fastighetsköp så upprättas ett köpebrev som ett kvitto på att villkoren, bland annat betalningen i köpekontraktet, är uppfyllda.

Både köpekontrakt och köpebrev skall lämnas till den lokala inskrivningsmyndigheten vid ansökan om lagfart. En lagfart är ett bevis på att man är ägare av fastigheten.

Lagfartsansökan skall skickas in till till inskrivningsmyndigheten vid den tingsrätt som själva fastigheten hör till. Utan lagfart blir man inte registrerad som ägare av fastigheten och säljaren skulle därmed i princip kunna sälja den igen.

Det kan vara en bra idé för köparen att kontrollera säljarens lagfart så att köparen kan vara säker på att säljaren är den rättmätige ägaren av fastigheten.

Även vid köp av lös egendom, såsom bilar, båtar och maskiner, så kan det vara bra att skriva ett köpebrev. Köpebrevet fungerar som bevis på ägorätten vid till exempel försäljning av en bil.

Tillträdesdag

  • Hur och när köpeskillingen ska betalas
  • Ansvarsfriskrivning från säljaren
  • Vilka inventarier som omfattas av köpet

Våra jurister vid Advantage Advokatbyrå hjälper dig gärna dig med upprättande eller granskning av köpekontrakt

Du kan också läsa mer om LAGFART  eller om SAMÄGANDE AV FASTIGHETER

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.