Köp av fast egendom

Köpekontrakt 

Vid fastighetsköp upprättar köparen och säljaren ett köpekontrakt, köpeavtal och köpebrev. Köpekontraktet är omfattande och innehåller samtliga villkor för köpet medan köpebrevet vanligen upprättas när köparen erlagt hela köpeskillingen till säljaren. 

Köpebrev 

Ett köpebrev är en juridisk bindande handling som reglerar och definierar ägandet av egendomen och upprättas efter köpekontraktet. Köpebrevet huvudsakliga funktion är att utgöra ett kvitto på fullgjord betalning.  

Köpebrevet är den handling som brukar användas för lagfartsansökan. Köpebrevet innehåller endast minimikraven för en köpehandling och genom att använda köpebrevet behöver säljaren och köparen inte offentliggöra alla avtalsposter som finns angivna i köpekontraktet i sin lagfartsansökan.  

Tillträdesdag 

Tillträdesdagen är när köparen får tillgång till fastigheten och risken för fastigheten övergår till köparen.  

På Advantage Advokatbyrå hjälper vid dig med allt från hur och när köpeskillingen ska betalas till ansvarsfriskrivningar från säljaren. Våra advokater och jurister hjälper dig gärna med upprättande och granskning av köpekontrakt. 

Kontakta oss på telefon 08 – 20 21 40 eller på mejl info@advantage.se  

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.