Konsumenträtt

Konsumenträtt är ett samlingsnamn för olika lagstiftningar som är avsedda att skydda konsumenters rättigheter. Dessa regler är i regel tvingande. Således så gäller de, oavsett vad som har avtalats.

Lagen är dock ej tvingande om den genomförda/avtalade förändringen är till konsumentens fördel.

Konsumentlagstiftningen är till för att skydda konsumenterna. Trots det så är det inte ovanligt att konsumenter blir illa behandlade på olika sätt.

Den där nästan nya bilen t.ex. som man köpte hos bilhandlaren kanske visar sig vara något äldre än säljaren lovade dig. Som privatperson så är det inte heller någon lätt sak att hamna i tvista med ett företag.

Konsumenträtt och konsumenträttsliga lagar

Den centrala lagstiftningen inom konsumenträtt är:

  • Konsumentköplagen
  • Konsumenttjänstlagen
  • Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Det är inte ovanligt att konsumenter hamnar i tvister med företag. Det är just av detta skäl som konsumentköplagen finns till och reglerar dina möjligheter som konsument lagligt.

Många gånger så handlar en tvist t.ex. om att priset inte stämmer med det man ursprungligen kom överens om. Andra anledningar kan vara att det är fel på den produkt eller tjänst som man köpt.

Konsumentköplagen med konsumenträtt som konsument

Ofta så handlar det om ett köp eller distansköp, så är det alltid en fråga om kvitto och bevis av inköp.

Garantier är en del av dina rättigheter som konsument.

Om det är fel på en vara så kan du i vissa fall ha rätt att:

  • Hålla inne betalning
  • Kräva omleverans, prisavdrag eller häva köpet

Du kan också i vissa fall ha rätt till skadestånd.

Konsumenttvister – När konsumenträtt tar vid

En konsumenttvist avseende mindre belopp handläggs ofta av allmänna reklamationsnämnden (ARN), som avger vägledande beslut.

Konsumenttvister som inte löses därigenom, avgörs ofta genom förhandling med hjälp av jurister. Och de tvister som inte lyckas lösas i förhandlingar, handläggs i sin tur av allmän domstol.

Våra jurister har omfattande kompetens inom rättsområdet och biträder regelbundet såväl företagare som konsumenter i tvister.

Inför det första möte med din jurist så är det en klar fördel om du har gått igenom alla handlingar som rör dit ärende. Ju mer välorganiserad du är inför det första mötet, desto effektivare kan vi handlägga ditt ärende.

En konsumenttvist startar i regel genom att stämningsansökan ges in till den tingsrätt som ligger i konsumentens domsaga.

Behöver du någon att prata konsumenträtt och konsumenttvister med?

Hos oss på Advantage Juristbyrå så kan du hitta en jurist som kan hjälpa dig inom konsumenträtt.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.