Kommunalrätt

Kommunalrätt är en del av förvaltningsrätten, den delen som reglerar kommunernas förhållanden, och den reglerar angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens verksamhet och dess innevånare och som inte skall handhas enbart av staten.

Grunderna inom kommunalrätt

Grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den kommunala beskattningen härleds ur regeringsformen och utvecklas i kommunallagen.

Kommunallagen är grunden för kommunalrätt

Kommunallagen ger det grundläggande regelverket för t.ex. hur den lokala självstyrelsen utövas.

Som innevånare i en kommun räknas den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där.

Som innevånare kan du ställa krav över hur en enskild kommun utövar sina ämbeten på ett rättsligt sätt. Vilket hanteras genom rättsområdet.

Kommunalrätt reglerar olika intresseområden

Ibland kommer kommunernas och kommuninnevånarnas intressen på kollisionskurs. De flesta av dessa frågor regleras också av kommunalrätten.

Det viktigaste för en enskild medborgare inom kommunen är att man är folkbokförd inom kommunen för att ha större möjlighet till ett rättsligt fall inom rättsområdet.

Eftersom det har att göra med hur en enskild kommun hanterar ärenden gentemot dess medborgare, så är det viktigt att man som enskild medborgare är folkbokförd i samma kommun som ärendet gäller.

Vill du ha hjälp med kommunalrätt och kommunalrättsliga frågor?

Våra jurister här på Advantage Juristbyrå hjälper gärna både kommuner som enskilda kommuninnevånare i alla slags kommunalrättsliga frågor och ärenden som rör kommunalrätt.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.