Kommersiella tvister

är en bred definition som kan innefatta i stort sett alla situationer inom affärsjuridiken, där meningsskiljaktigheter har uppstått.

Avtalsrättsliga eller köprättsliga tvister kallas kommersiella tvister

Tvister kan uppstå inom affärsjuridikens alla olika områden.

Det kan röra sig om tvister om hur ett avtal skall tolkas, ett skadeståndsanspråk eller vem som har rätt till ett visst varumärke.

Kommersiell tvister med förlikning

Kommersiell tvistlösning är ett behov vid tvister. Parterna behöver få en chans till förlikning genom förhandling. Förlikning är en eftergift genom förhandlingen av parterna.

Ofta så finns det vid tvister olika möjlighet till att förlikas med motparten.

I de fall där parterna inte kan förlikas så avgörs frågan av allmän domstol, med tingsrätten som första instans.

Kommersiell tvister och våra jurister

Våra jurister här på Advantage Juristbyrå hanterar löpande tvister inom alla branscher, såväl på nationell som internationell nivå.

Hur bör du agera vid tvister:

  • Om din verksamhet blir indragen i en omfattande tvist?
  • För att undvika långdragna och kostsamma rättsprocesser?

Och hur fungerar egentligen det här med medling av tvister?

Som medlare när en tvist har uppkommit, så måste man som medlare se alla möjligheter till att skapa en tvistelösning. Medling sker mellan två juridiska parter där jurister ofta representerar parterna. Medlingen går då in i en förhandling hur tvisten kan lösas på enklast möjliga sätt rent juridiskt.

Vi hjälper dig med kommersiell tvisteer i olika former

Detta är bara ett axplock av de frågor som våra jurister här på Advantage Juristbyrå kan hjälpa dig med om du råkar hamna i kommersiella tvister.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.