Kommersiella Avtal

Kommersiella avtal är en viktig del av affärsverksamheten. Avtalen och kontrakten ingås mellan företag, privatpersoner och organisationer. Som din advokat och jurist kan vi hjälpa dig med utformningen, tolkningen och verkställandet av ditt avtal.

Vad är kommersiella avtal? 

Kommersiella avtal kan vara muntliga, skriftliga eller till och med underförstådda på ett formellt eller informellt sätt. De kommersiella avtalen kan omfatta alla aspekter av affärsverksamhet, inklusive löner, hyresavtal, lån, anställning och arbetstagarsäkerhet.  

I ett kommersiellt avtal finner du normalt att det är skrivet i klartext, men de innehåller även boilerplate- och garantispråk. 

Det är alltid en bra idé att låta en jurist granska avtalet innan det undertecknas.  

Typer av avtal 

  • Serviceavtal och underhållsavtal 
  • Aktieägaravtal och partnerskapsavtal 
  • Agent-, distributions- och franchiseavtal 
  • Inköps- och leveransavtal 
  • Avtal om kommersiell leasing och avbetalningsköp 
  • Outsourcingavtal 
  • Avtal om tystnadsplikt 
  • Avtal om oberoende uppdragstagare och anställningsavtal 

Tvister om kommersiella avtal 

Tvister och meningsskiljaktigheter kring kommersiella avtal handlar vanligtvis om tolkningen av avtalet. Vi hjälper dig med alla tvister som du kan stöta på. 

Kontakta oss i dag för att få hjälp i alla frågor som rör ditt kommersiella avtal! 

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.