Julia Lindvall

JUR KAND 

Julia Lindvall

Hej,

Jag arbetar främst med affärsjuridik, arbetsrätt, konsumenttvister, hyresrätt och annan tvistelösning, men tar mig även an byråns övriga rättsområden.

Som person är jag mån om att du får ett gott bemötande hos oss från början till slut och att vi har en transparent dialog angående ditt ärende. Jag drivs av att hitta den bästa juridiska lösningen för dig som klient.

Min tidigare juridiska erfarenhet består bland annat av försäkringsärenden vid uppsägningar p.g.a. arbetsbrist på AFA Försäkring och skatterätt på Carnegie Private Banking. Jag tog min juristexamen vid Stockholms Universitet och har kompletterat med fördjupningskurser inom bl.a. hyresprocessen och internationell arbetsrätt.