Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt är det rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel samt förvaltning. Det omfattar också den aktuella myndigheten handläggning av mål med ärenden, både mellan olika myndigheter som gentemot företag med också enskilda medborgare.

Kommunalrätten är t.ex. den del av förvaltningsrätten som behandlar kommuner / landsting

Förvaltningsrätt berör både företag som privat

Privatpersoner som företagare kommer ofrånkomligen någon gång att komma i kontakt med ett förvaltningsbeslut.
Förvaltningsbeslut fattas av statliga eller kommunala förvaltningsmyndigheter. De vanligaste förvaltningsbesluten är de som kommer från t.ex. länsstyrelse, kommunen eller Försäkringskassan.

Ett förvaltningsbeslut baseras ofta på ett komplicerat regelverk. Det är ofta som själva beslutet också innehar stora värden, både för företag eller som privatperson.

Exempel på förvaltningsrätt / förvaltningsbeslut

Bland de förvaltningsrättsliga problem som kan uppstå, så är dessa vanligast:

 • Felaktiga myndighetsbeslut: En stor del av de myndighetsbeslut som påverkar dig kan du i regel överklaga till domstol om du inte är nöjd.
  Det är kanske svårt att som enskild person veta hur du skall gå till väga för att få ett korrekt / välgrundat beslut från en myndighet.
  Du kanske överväger att överklaga ett beslut som du tycker är felaktigt.
  Du är välkommen att kontakta oss för rådgivning gällande hur du kan gå till väga eller om du vill ha en kunnig jurist inom ämnet.
 • Felaktig handläggning: Det kan också hända att du, som enskild person eller som företagare, behandlas på ett felaktigt sätt av en myndighet.
  Myndigheter har ofta stor makt. Därmed är reglerna för att var och en som är föremål för någon myndighetsutövning skall behandlas på ett godtagbart, likvärdigt samt rättssäkert sätt väldigt viktiga.
  I den allmänna förvaltningsrätten så regleras därför bland annat hur olika myndigheter skall hantera samt handlägga ärenden med privat som företag.
  Kom alltid ihåg att du har rätt till rättslig hjälp i ärendet.
  Kontakta oss för rådgivning om du anser att du har behandlats på ett felaktigt sätt.

Advantage Juristbyrå om förvaltningsrätt

Våra jurister har stor kompetens när det gäller att handlägga förvaltningsrättsliga frågor.
Vi bistår dig med rådgivning och hjälper dig med ansökningar och överprövningar.
Vi kan hantera myndighetskontakter, föra din talan inför domstol samt se till att dina rättigheter tillvaratas.

Inom förvaltningsrätten, så är detta några av de områden som våra jurister arbetar med:

 • Körkortsmål
 • LOU-mål (mål enligt lagen om offentlig upphandling)
 • LPT-mål (mål enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård)
 • LVM-mål (mål enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall)
 • LVU-mål (mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)
 • Offentlig upphandling
 • PBL-mål (mål enligt plan- och bygglagen)
 • Socialförsäkringsmål
 • Utlännings- och medborgarskapsmål

Vi hjälper dig med förvaltningsbeslut inom förvaltningsrätten

Har du stött på förvaltningsrättsliga problem? Vill du ha hjälp att överklaga förvaltningsbeslut?
Kontakta oss i så fall på 08-20 21 40, så tar vi en fika och pratar förvaltningsrätt.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.