Företagsöverlåtelse

Företagsöverlåtelse är den juridiska termen när du vill köpa eller sälja ett företag. Det kan även vara så att du står inför ett generationsskifte och skall planera bytet av ägandet.

Hur sker en företagsöverlåtelse

Företagsöverlåtelse sker vanligtvis genom två sätt, men vi bör betona att detta är en process och skall planeras under lång tid innan samt att en värdering bör utföras först.

  1. Köparen köper samtliga eller delar av ett företags tillgångar, t.ex.webbsajt, programvara, en maskinverkstad, en fysisk butik eller varför inte en maskin. Detta kallas inkråmsaffär, inkråmsöverlåtelse eller inkråmsförsäljning. Vi kan hjälpa dig med inkråmsavtal samt juridiken runt detta.
  2. Köparen köper hela eller en del av företaget genom att köpa aktier i ett aktiebolag eller andelar i ett handelsbolag. Vi kan hjälpa dig med aktieägaravtalet samt köpeavtalet samt juridiken runt detta.

Företagsöverlåtelse och företagsöverlåtelseavtal är en process

Många underskattar komplexiteten och tidsåtgången i en företagsaffär. Tidig planering är A och O gällande säljande av ett företag, men likväl köp av ett företag.

Företagsjurister som kan hela processen

Företagsjurister ifrån oss kan hjälpa dig under hela processen. Våra jurister kan hjälpa dig med att skriva/granska avtal, förhandla och hjälpa till med företagsundersökningar inför ett företagsförvärv. En viktig sak att ta hänsyn till vid företagsförsäljning eller företagsköp, är att företagsöverlåtelseavtal brukar vara väl omfattande och komplicerade.

Företagsöverlåtelse och företagsvärdering

Glöm inte att vi kan och bör göra en företagsvärdering både om du skall köpa eller sälja företaget. Det ger att du antingen kan ge ett bättre bud eller få ett bättre bud för företaget där själva överlåtelsen sker.

Vi kan juridiken runt din företagsaffärer som din företagsjurist.

Kontakta oss om du vill ha kvalitativ hjälp under din företagsöverlåtelse.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.