Fintech Sverige

Fintech står för Financial Technology och är ett samlingsbegrepp för all teknologisk innovation inom finanssektorn.

Vad är Fintech? 

Fintech kan definieras som att finansiella tjänster kombineras med nya tekniska innovationer. Fintechaktiviteter återfinns inom många delar av det finansiella systemet och inkluderar bland annat betalningsförmedling och kreditgivning.  

Vad är ett Fintech-bolag? 

Ett Fintech-bolag kan vara till exempel: 

  • Etablerade finansiella institut, som arbetar inom uppköp eller samarbeten med startups för att driva teknologisk innovation. 
  • Stora techbolag, som är aktiva inom bland annat finansiella tjänster, till exempel Apple, Google och Facebook. 
  • Uppstickare, som fokuserar på en särskild teknologisk innovation eller process, ofta startups.   

Digitalisering av finansiella tjänster 

Fintech innebär att man digitaliserar olika tjänster inom det finansiella systemet. Det ger fintechaktörerna möjlighet att ta marknadsandelar från de traditionella finansiella aktörerna. Fintechföretaget har ofta nyare och modernare system än de traditionella aktörerna och kan därför lättare tillhandahålla modernare lösningar på olika finansiella tjänster.  

Fintechs framväxt 

Fintech-företagen kan bli stora i länder där det finns en hög användning av digitala tjänster. I till exempel Sverige har olika digitala betaltjänster växt fram fort samtidigt som de traditionella betalsätt som kontanter har minskat kraftigt eftersom det anses vara mindre smidigt att använda.   

Finansiell lagstiftning 

Fintech-företagen följer likt andra finansiella företag traditionell finansiell lagstiftning. Fintech-företagen har dock möjlighet att i vissa fall kringgå den traditionella lagstiftningen genom att använda ny teknik.  

I allmänhet ska Fintech-företagen ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen (FI) för att bedriva sin verksamhet och även stå under FI:s tillsyn. Beroende på vilken verksamhet Fintech-företaget är verksamt inom ska de följa den lagstiftningen.  

Advantage Advokatbyrå för dina Fintech-frågor 

Vill du ha hjälp med frågor inom Fintech kontakta teamet på Advantage idag på telefon 08 – 20 21 40 eller e-post info@advantage.se 

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.