Due diligence

Due diligence

Due diligence är en engelsk term och betyder ungefär “skälig aktsamhet”.

Termen används ofta även på svenska, ibland förkortat ”DD” och då kanske främst vid besiktning av någon form av egendom eller projekt som är av intresse för ett företag.

Due diligence – Checklista för företag vid analys av egendom

När man förvärvar någon form av egendom av ett annat företag av strategiska skäl så kan det vara bra att ha både vanan, men också erfarenheten av vad man kan göra och inte.

Vi hjälper företag att samla in och analysera förvärv av t.ex.:

  • Företag
  • Egendom
  • Produkter
  • Utvecklingsprojekt
  • Intellektuell egendom

Vi går igenom en checklista när vi gör företagsbesiktning eller företagsförvärv för dig.

Företagsförvärv, företagsbesiktning är vanligast inom due diligence

De vanligaste fallen inom due diligence är vid företagsförvärv, d.v.s. att ett företag vill förvärva ett annat och vill besikta det andra företags immateriella och materiella egendomar.

Termen används framförallt vid besiktning av företag och egendom inför ett förvärv av en egendom eller ett företag eller motsvarande affärsstrategiska förändringar.

Affärsstrategier med erfaren affärsjurist genom due diligence

DD är en affärsstrategisk arbetsprocess och metod för att både samla in och analysera information om företaget eller egendomen ifråga som skall förvärvas.

Som affärsjurist så sätter vi snabbt in oss i din verksamhet och hjälper dig med vår erfarenhet av att få organisationer att växa. Vi hjälper dig i din organisations olika utmaningar och möjligheter, både strategiskt men också vid företagsförvärv.

Vårt mål är att alltid hålla högsta kvalitet och att vi tillsammans bygger en bättre, starkare organisation tillsammans med våra uppdragsgivare.

Advantage Juristbyrå har omfattande erfarenhet av due diligence

Våra jurister har omfattande och mångårig erfarenhet av att arbeta med olika förvärv.

Vi hjälper dig gärna med förvärv av egendom och företag och i andra typer av förvärvsfrågor, vare sig det gäller produkter eller intellektuell egendom.

Tala med oss när du behöver hjälp med frågor som rör due diligence.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.