Byggfel och fuskbygge

Byggfel och fuskbygge kan förekomma även hos den mest noggranna hantverkaren.

Har du anlitat ett byggföretag eller hantverkare för renovering, ombyggnad eller annat arbete i din bostad/hus, men uppdraget har inte utförts fackmannamässigt?

Har du anlitat ett byggföretag eller en hantverkare för renovering, ombyggnad eller annat arbete i din bostad men är inte är nöjd med resultatet? 

Anlita en fackman efter rätt meriter 

Anlitar man en fackman för att utföra arbetet ska man kunna räkna med att arbetet blir fackmannamässigt utfört. Upptäcker man att det finns fel eller brister i arbetet ska man snarast möjligt reklamera felen till den som utfört arbetet och kräva att felet avhjälps.  

Om man inte reklamerar felet i tid kan man förlora sina rättigheter. Reklamationer ska alltid ske inom skälig tid efter att felet upptäckts. Om felen inte avhjälps kan man i stället ha rätt till skadestånd. 

Byggfel och fuskbygge med rättsskydd 

I din försäkring kan rättsskydd avseende byggfel och fuskbygge ingå. Våra advokater och jurister har special kompetens inom detta område och hjälper dig gärna med alla frågor gällande byggfel och fuskbygge.  

Undvik skada på grund av byggfel och fuskbygge genom att kontakta Advantage Advokatbyrå. 

Förstå vikten av att undvika byggfel och fuskbygge 

Byggfel och fuskbyggen kan leda till farliga situationer och risker för de som bor i eller använder byggnaden. Det är även kostsamt att åtgärda felen och problemen för beställaren. Det är därför särskilt viktigt att redan från start arbeta med seriösa och kompetenta entreprenörer som har erfarenhet av att bygga kvalitativa och säkra byggnader. 

Noggrann planering och uppföljning 

För att undvika fuskbyggen och byggfel måste hela byggprocessen noggrant planeras och det måste ske uppföljning under hela processen. På Advantage Advokatbyrå är vi medvetna om vad som krävs för att nå ett framgångsrikt resultat och arbetar kontinuerligt i öppna dialoger med entreprenörer och beställare för att minska risken för missförstånd och misstag.  

Följ lagar och regler 

För att undvika byggfel och fuskbyggen är de viktigt att följa de lagar och regler som finns på området.  

Kontakta oss för hjälp kring bedrägerier, vi kan hjälpa dig genom det juridiska förfarandet från början till slut. 

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.