Byggfel/Fuskbygge

Byggfel och Fuskbygge kan förekomma även med den mest noggranna hantverkaren.

Har du anlitat ett byggföretag eller hantverkare för renovering, ombyggnad eller annat arbete i din bostad/hus, men uppdraget har inte utförts fackmannamässigt?

Anlita fackmannen efter rätt meriter

Anlitar man en fackman för att utföra ett arbete, så ska man kunna räkna med att arbetet blir fackmässigt utfört. Upptäcker man att det finns fel i arbetet som har utförts ska man så snarast möjligt reklamera felet till den som har utfört arbetet och kräva ett avhjälpande.

Det finns annars risk att man förlorar sina rättigheter på grund av för sen reklamation. Reklamation ska alltid ske inom skälig tid efter att felen upptäckts. Om inte felen rättas till har man rätt till skäligt skadestånd.

Byggfel och fuskbygge med rättsskydd

Det finns möjlighet att vårt arvode kan betalas av ditt försäkringsbolag (rättsskydd) i tvister rörande byggfel eller fuskbygge. Våra advokater och jurister har special kompetens inom detta område och hjälper dig gärna med frågor gällande byggfel och fuskbygge.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.