Brottmål

Brottmål är en rättegång där åklagaren anser att ett brott har begåtts och att de åtalade skall straffas. Ett brottmål handläggs vid en allmän domstol, t.ex. tingsrätten.

Att vara misstänkt för, eller utsatt för, brott är en upplevelse ingen vill vara med om. För dig som blir misstänkt för ett brott så är det därför viktigt att veta att det under varje steg i processen finns en kunnig advokat vid din sida som ser till att du får en rättvis rättegång. Någon som ser till  att även det som talar för den misstänkte lyfts fram. För dig som blir utsatt för brott så är det lika viktigt att veta att du har en jurist som med kunskap, empati och intresse tillvaratar dina rättigheter under rättegången.

Försvarsadvokat

Om du skulle bli misstänkt för ett brott så har du i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare. Du har också rätt att själv välja vilken jurist du vill ha som din försvarare. Glöm inte att utnyttja denna rättighet!

En offentlig försvarare betalas i första hand av staten. Om du inte skulle ha rätt till en offentlig försvarare så har du självfallet alltid rätt att på egen bekostnad anlita en privat försvarare.

Om du vill vara förvissad om att du får en rättvis rättegång, där dina intressen tillvaratas, så är det därför viktigt att du redan vid det första polisförhöret har en försvarsadvokat vid din sida som bevakar dina rättigheter och intressen.

Målsägandebiträde

Om du har utsatts för ett brott så har du i regel rätt till ett målsägandebiträde. Du har rätt att själv välja den jurist som ska företräda dig och hjälpa dig igenom processen.

Ett målsägandebiträde företräder offret under förundersökningen samt såväl inför som under rättegången. Våra jurister här på Advantage Juristbyrå har stor erfarenhet av att biträda brottsoffer under alla steg i rättsprocessen. Som klient hos oss så erhåller du givetvis den trygghet och det stöd du behöver och vi finns vid din sida under varje steg i processen och bevakar dina rättigheter och intressen.

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt, anhållen eller häktad för brott som kan ge mer än sex månaders fängelse så har du rätt att få en offentlig försvarare. Det innebär att det finns rätt till offentlig försvarare vid vanligt förekommande brottsmisstankar rörande t.ex.:

  • Grovt rattfylleri
  • Stöld
  • Misshandel
  • Olaga hot

Du kan även ha rätt till offentlig försvarare om detta behövs med hänsyn till utredningen av brottet. Detta t.ex. om det:

  • Föreligger tveksamhet om vilket straff som kan bli aktuellt
  • Av någon annan anledning föreligger särskilda skäl

Du har rätt att begära den advokat som du vill ska företräda dig

Du har givetvis alltid rätt att begära den advokat som du vill skall företräda dig. Det kan du göra redan i din första kontakt med polisen, oavsett om du är misstänkt för brott eller blivit utsatt för brott.

Advantage Juristbyrå har lång erfarenhet av att arbeta med brottmål

Våra jurister företräder klienter som har blivit utsatta för brott, då i egenskap av målsägandebiträde.

Våra jurister har lång erfarenhet av att arbeta med brottmål.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.