Biljuridik

Olika tvister våra jurister kan hjälpa dig med:

Biljuridik frågor

Få hjälp med följande Biljuridik:

  • Tvist med bilhandlare.
  • Tvist med bilfirma.
  • Har du hamnat i en tvist med en bilhandlare angående köpet av bilen?
  • Har du köpt en bil eller annat fordon och upptäckt fel i bilen eller fordonet?
  • Fel på köpt bil eller annat fordon.

Biljuridik Reklamation

Det första steget är att du reklamerar köpet till säljaren så fort du upptäcker ett fel på bilen, reklamation bör du göra skriftligen antingen genom ett rekommenderat brev eller e-post till säljaren och/eller genom ett sms. Se till att reklamera snarast möjligt och spara en kopia på reklamationen.

Rätt Till Ersättning, Hävning M.M.

Du har rätt att begära ersättning för de kostnaderna som uppstår för eventuell reparation/åtgärdande av felen. I vissa fall kan du ha rätt att häva köpet eller begära nedsättning av köpeskillingen. Det är säljaren som bär ansvaret för de fel som finns i bilen vid den tidpunkten bilen levererades till dig, alltså då du tog emot bilen från säljaren, dessa fel ska ha funnits i bilen innan du tog emot bilen. Om säljaren däremot har upplyst dig om felen eller om du visste om dessa fel när du köpte bilen kan du inte häva köpet eller begära ekonomisk ersättning för att åtgärda felen. De vanligaste felen är eventuella fel i bilens motor, bilens ålder, årsmodell etc.

De fel som visar sig inom sex månader efter att du tagit emot bilen ska anses ha funnits vid köpet, om inte säljaren kan motbevisa det. Vid fel i bilen har du som köpare rätt att kräva ett avhjälpande, det innebär att säljare ska på egen bekostnad åtgärdar felen i bilen eller ett prisavdrag, det innebär att du får ersättning för att åtgärda felen, eller omleverans, det innebär att du får en annan likvärdig bil, du kan också ha rätt att häva köpet, det innebär att du får dina pengar tillbaka som du betalade för köpet av bilen.

Biljuridik frågor

  • Tvist med bilhandlare.
  • Tvist med bilfirma.
  • Har du hamnat i en tvist med en bilhandlare angående köpet av bilen?
  • Har du köpt en bil eller annat fordon och upptäckt fel i bilen eller fordonet?
  • Fel på köpt bil eller annat fordon.

Biljuridik Reklamation

Det första steget är att du reklamerar köpet till säljaren så fort du upptäcker ett fel på bilen, reklamation bör du göra skriftligen antingen genom ett rekommenderat brev eller e-post till säljaren och/eller genom ett sms. Se till att reklamera snarast möjligt och spara en kopia på reklamationen.

Rätt Till Ersättning, Hävning M.M.

Du har rätt att begära ersättning för de kostnaderna som uppstår för eventuell reparation/åtgärdande av felen. I vissa fall kan du ha rätt att häva köpet eller begära nedsättning av köpeskillingen. Det är säljaren som bär ansvaret för de fel som finns i bilen vid den tidpunkten bilen levererades till dig, alltså då du tog emot bilen från säljaren, dessa fel ska ha funnits i bilen innan du tog emot bilen. Om säljaren däremot har upplyst dig om felen eller om du visste om dessa fel när du köpte bilen kan du inte häva köpet eller begära ekonomisk ersättning för att åtgärda felen. De vanligaste felen är eventuella fel i bilens motor, bilens ålder, årsmodell etc.

De fel som visar sig inom sex månader efter att du tagit emot bilen ska anses ha funnits vid köpet, om inte säljaren kan motbevisa det. Vid fel i bilen har du som köpare rätt att kräva ett avhjälpande, det innebär att säljare ska på egen bekostnad åtgärdar felen i bilen eller ett prisavdrag, det innebär att du får ersättning för att åtgärda felen, eller omleverans, det innebär att du får en annan likvärdig bil, du kan också ha rätt att häva köpet, det innebär att du får dina pengar tillbaka som du betalade för köpet av bilen.

Säljaren har rätt att avhjälpa felet

Tänk på att säljaren alltid har rätt att i första hand avhjälpa felet, alltså åtgärda de eventuella fel som finns på bilen. Om Säljaren inte kan avhjälpa felen efter ett antal försök kan du ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka, det måste då vara fel av allvarlig art och av väsentlig betydelse.

Skadestånd vid fel eller sen leverans

Om du drabbas av kostnader för att det är fel på bilen eller om bilen har levererats för sent har du rätt att begära skäligt ekonomiskt skadestånd.

Fel på bilen efter köp av privatperson

Har du däremot köpt din bil av en privatperson istället för en bilfirma har du inte samma skydd. Vid köp av bil från en privatperson ska du noga undersöka bilen innan du köper den. Du måste då undersöka om bilen har några fel. Om bilen har fel som går att upptäcka vid köptillfället men du upptäckte inte dessa, har du då inte rätt att begära ersättning för dessa fel.

Se till att reklamera felen så fort som möjligt genom ett rekommenderat brev eller e-post till säljaren.

Ta kontakt med oss om du har hamnat i en tvist, våra erfarna jurister och advokater hjälper dig.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.