Arbetsrättsliga Tvister

Tvist med arbetsgivare – Har du hamnat i en tvist med din arbetsgivare? Behöver du hjälp? 

Vad kan leda till arbetsrättsliga tvister? 

Det finns en rad situationer som kan leda till tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare. På arbetsrättens område är även flera lagar aktuella och det kan bli svårt att veta vilka rättigheter respektive skyldigheter du har. Ett litet urval av exempel som kan ge upphov till tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare redovisas nedan. 

Kollektivavtalbrott, till exempel att arbetsgivaren har anställt någon på visstidsanställning utan att det är tillåtet enligt kollektivavtalet. 

Brott mot lagen (1982:80) om anställningsskydd, till exempel att en uppsägning skett utan sakliga skäl. 

Brott mot semesterlagen (1977:480), till exempel att en anställd inte fått semester enligt semesterlagens regler.  

Som anställd har man både rättigheter och skyldigheter, till exempel har du som anställd rätt till lön för det arbete du utför och semestersättning i enlighet med ditt anställningsavtal. Den anställdes skyldigheter innefattar bland annat att utföra arbetsuppgifter och följa instruktioner. Rättigheterna och skyldigheterna regleras främst i lagen (1982:80) om anställningsskydd. 

Vidare kan en tvist med arbetsgivaren uppstå på grund av många olika orsaker, till exempel: 

  • Om du anser att du inte får rätt lön i enlighet med ditt anställningsavtal/kollektivavtal, 
  • om du inte får ersättning för övertid, 
  • om du inte får Ob-ersättning, 
  • om du får för lite semesterersättning, och 
  • om du blir diskriminerad på arbetsplatsen. 

Kontakta oss 

En tvist mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan också uppstå vid till exempel anställningens upphörande. I sådana situationer kan du som anställd ha rätt till ersättning och skadestånd.  

Om du hamnar i en tvist är det viktigt att träffa en advokat eller jurist direkt, inte minst med anledning av tidsfristerna inom arbetsrätten. Det kan även vara en god idé att ha med sig ett ombud vid eventuella möten som du har med din arbetsgivare.  

Kontakta oss idag som din arbetsrättsjurist på telefonnummer 08 – 20 21 40 eller på mejl info@advantage.se 

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.